Archiwa: Wiedza - Strona 3 z 5 - Tax Net

Zmiana wysokości stawek za kilometrówkę w 2023 r.

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpi zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych – samochodów, motocykli i motorowerów – używanych przez pracowników do celów służbowych. Nowa treść rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. która będzie obowiązywać od 17 stycznia 2023 r.„§ 2. Koszty używania pojazdów do celów służbowych pokrywa pracodawca według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, które

VAT: Darowizna rodzinie firmowego samochodu wykupionego z leasingu

Dokonanie na rzecz żony darowizny samochodu osobowego po upływie 6 miesięcy od wykupu samochodu osobowego z leasingu i wycofaniu samochodu z działalności na cele prywatne nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z darowizną tego samochodu przedsiębiorca nie będzie działał w charakterze podatnika VAT, lecz dokona zarządu majątkiem osobistym. Tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej. Z wnioskiem o interpretację zwrócił się przedsiębiorca, który w grudniu 2020 r. zawarł umowę leasingu operacyjnego, dotyczącą

Ostatnie dni na zasilenie kont IKE i IKZE

Szanowni Państwo Przypominamy o możliwości wpłat na konta IKE i IKZE do końca grudnia 2022 r. W bieżącym roku maksymalna kwota wpłaty na IKE wynosi 17 766 zł. Osoby, które odkładają w ramach IKZE, w 2022 r. będą mogły odłożyć 7 106,40 zł. Inwestorzy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą wpłacą na IKZE nawet 10 659,60 zł. Inwestowanie w IKE zwalnia z podatku od dochodów (zysków) kapitałowych, potocznie zwanego podatkiem Belki. Jego stawka to 19 proc. od zysku z inwestycji. Z kolei IKZE, oprócz

Fundacja rodzinna – zmiany podatkowe

Ustawa o fundacji rodzinnej została przyjęta przez Sejm. Zmiany obejmą też podatki. Sejm przyjął ustawę o fundacji rodzinnej, która ma ułatwić zachowanie ciągłości firm i utrzymanie majątku rodzinnego w jednych rękach. Założenie fundacji i przekazanie do niej majątku nie będzie podlegać opodatkowaniu, ale z kolei środki przekazywane beneficjentom zostaną objęte zryczałtowanym podatkiem CIT w wysokości 15 proc. Nowe regulacje wejdą w życie w roku 2023. W założeniu instytucja fundacji rodzinnej ma chronić

Jakie zmiany podatkowe czekają nas w 2023 roku?

W 2023 roku czeka nas wiele zmian w podatkach. Warto już teraz się z nimi zaznajomić i na nie przygotować.    Brak opodatkowania najmu prywatnego na zasadach ogólnych Od 2023 roku przychody uzyskiwane z tytułu najmu prywatnego będzie można rozliczać tylko i wyłącznie  w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Stawka opodatkowania będzie wynosić 8,5% przychodu albo 12,5% od nadwyżki przychodu ponad 100 tys. zł. Ta zmiana likwiduje m.in. możliwość odliczania wydatków

Czy urzędy mogą blokować rachunki bankowe?

Organy podatkowe dysponują szerokim wachlarzem środków mających za zadanie przeciwdziałać oszustwom podatkowym. Niektóre z tych instrumentów mogą jednak poważnie utrudnić prowadzenie działalności gospodarczej – nawet przez uczciwych uczestników rynku. Należy do nich blokada rachunku bankowego. STIR Podstawę dokonania blokady rachunku bankowego stanowią przepisy ordynacji podatkowej regulujące zasady funkcjonowania STIR, tj. systemie teleinformatycznym izby rozliczeniowej. Jak stanowi art. 119zv par. 1

W jaki sposób wpisać jednoosobową działalność gospodarczą do CEIDG?

Zasady dokonywania wpisów do CEIDG są uregulowane w ustawie z 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. Zgodnie z art. 6 ust. 1 tej ustawy, wpis do CEIDG polega na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego danych podlegających wpisowi. Osoba, planująca założyć jednoosobową działalność gospodarczą, ma do wyboru kilka sposobów złożenia wniosku o wpis co CEIDG. Może: – zrobić to z wykorzystaniem formularza elektronicznego, czyli przez internet, –

ulga na start

Zasady korzystania z ulgi na start w ZUS

Osoba, która rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej, staje się jednocześnie tzw. płatnikiem składek. Stosownie do postanowień art. 6 ust. 3 pkt 3 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, integralną częścią wniosku o wpis do CEIDG jest żądanie zgłoszenia płatnika składek w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. Płatnikiem składek jest między innymi pracodawca – w stosunku do swoich pracowników czy sam przedsiębiorca,

Krajowy System e-Faktur

Fakturowanie elektroniczne to światowy trend, obecny na wielu rynkach, który już niedługo stanie się elementem polskiej rzeczywistości. Kluczową rolę ma w tej materii odegrać Krajowy System e-Faktur. Jest to platforma służąca do wystawiania i otrzymywania tzw. faktur ustrukturyzowanych. Obecnie system jest dobrowolny, natomiast jego wdrożenie będzie obowiązkowe od początku 2024 roku. Zgodnie z zapowiedziami to właśnie wtedy faktury ustrukturyzowane staną się jedyną dopuszczoną formą dokumentowania transakcji. Zadanie

Polski Ład 2.0 po konsultacjach społecznych

Wygląda na to, że Polski Ład czekają kolejne zmiany. Ministerstwo Finansów przeprowadziło konsultacje z przedstawicielami księgowych, doradców podatkowych, pracodawców, przedsiębiorców, a także z organizacjami pozarządowymi, organizacjami reprezentującymi samotnych rodziców i dostawcami oprogramowania. Efektem konsultacji są kolejne zmiany, które mają z jednej strony zmniejszyć wysokość podatków, a z drugiej zapewnić przewidywalność rozliczeń podatkowych. Wśród nich warto wymienić m.in. możliwość powrotu na skalę podatkową przez tych przedsiębiorców, którzy na początku roku wybrali