Aktualności

Korzystanie przez pracowników z samochodów osobowych jednak opodatkowane estońskim CIT

Po tym, jak ustawodawca posypał głowę popiołem i istotnie zmodyfikował pierwotne przepisy, ryczałt od dochodów spółek (popularnie zwany estońskim CIT) znacznie zyskał na popularności. Niestety, zmienione regulacje – choć uczyniły rozwiązanie przystępniejszym dla podatników i wyeliminowały liczne absurdy – nie były wolne od wad i niejasności. Jedna z wątpliwości interpretacyjnych dotyczyła problemu opodatkowania estońskim CIT wydatków i odpisów amortyzacyjnych związanych z używaniem samochodów osobowych udostępnianych pracownikom

Najważniejsze limity w 2023 roku w PIT, CIT i VAT

Od 1 stycznia obowiązują nowe limity, które decydują o możliwościach i formach rozliczeń osób prowadzących działalność gospodarczą. Ryczałt Możliwość wyboru zryczałtowanej formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zależny jest od kursu euro i spełnienia warunków wskazanych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (dalej: ustawa o ryczałcie). Od 1 stycznia 2021 r. więcej podatników może opodatkować swoje przychody ryczałtem. W myśl ustawy

Nowe stawki diet i limitów noclegowych a regulacje wewnętrzne

Zmiana stawek diet i limitów noclegowych w podroży zagranicznej oraz wchodząca wkrótce w życie zmiana wysokości diety za podróże służbowe krajowe wprost wpływa na wszystkich pracodawców budżetowych oraz tych spoza państwowych i samorządowych jednostek sfery budżetowej, którzy nie mają żadnych regulacji wewnętrznych dotyczących świadczeń z tytułu podróży służbowych. Jeżeli jednak pracodawca pozabudżetowy określił wewnętrznie wysokość tych świadczeń, to konieczna jest analiza tych regulacji w kontekście konieczności dokonania ewentualnych

Nowy formularz PIT-2 – zasady składania przez pracowników

Obowiązujące od 1 stycznia 2023 roku prawo wprowadza zmiany  w funkcjonowaniu formularza PIT-2, czyli oświadczenia pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Obecnie PIT-2, który będzie obowiązywał w wersji numer 9, mogą złożyć nie tylko pracownicy, jak do było w dotychczasowych wersjach, ale podatnicy, czyli osoby zatrudnione zarówno na umowę o pracę, jak również umowę zlecenia lub na umowę o dzieło, które chcą, aby płatnik

Zmiana wysokości stawek za kilometrówkę w 2023 r.

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpi zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych – samochodów, motocykli i motorowerów – używanych przez pracowników do celów służbowych. Nowa treść rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. która będzie obowiązywać od 17 stycznia 2023 r.„§ 2. Koszty używania pojazdów do celów służbowych pokrywa pracodawca według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, które

VAT: Darowizna rodzinie firmowego samochodu wykupionego z leasingu

Dokonanie na rzecz żony darowizny samochodu osobowego po upływie 6 miesięcy od wykupu samochodu osobowego z leasingu i wycofaniu samochodu z działalności na cele prywatne nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z darowizną tego samochodu przedsiębiorca nie będzie działał w charakterze podatnika VAT, lecz dokona zarządu majątkiem osobistym. Tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej. Z wnioskiem o interpretację zwrócił się przedsiębiorca, który w grudniu 2020 r. zawarł umowę leasingu operacyjnego, dotyczącą

Ostatnie dni na zasilenie kont IKE i IKZE

Szanowni Państwo Przypominamy o możliwości wpłat na konta IKE i IKZE do końca grudnia 2022 r. W bieżącym roku maksymalna kwota wpłaty na IKE wynosi 17 766 zł. Osoby, które odkładają w ramach IKZE, w 2022 r. będą mogły odłożyć 7 106,40 zł. Inwestorzy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą wpłacą na IKZE nawet 10 659,60 zł. Inwestowanie w IKE zwalnia z podatku od dochodów (zysków) kapitałowych, potocznie zwanego podatkiem Belki. Jego stawka to 19 proc. od zysku z inwestycji. Z kolei IKZE, oprócz

Fundacja rodzinna – zmiany podatkowe

Ustawa o fundacji rodzinnej została przyjęta przez Sejm. Zmiany obejmą też podatki. Sejm przyjął ustawę o fundacji rodzinnej, która ma ułatwić zachowanie ciągłości firm i utrzymanie majątku rodzinnego w jednych rękach. Założenie fundacji i przekazanie do niej majątku nie będzie podlegać opodatkowaniu, ale z kolei środki przekazywane beneficjentom zostaną objęte zryczałtowanym podatkiem CIT w wysokości 15 proc. Nowe regulacje wejdą w życie w roku 2023. W założeniu instytucja fundacji rodzinnej ma chronić

Jakie zmiany podatkowe czekają nas w 2023 roku?

W 2023 roku czeka nas wiele zmian w podatkach. Warto już teraz się z nimi zaznajomić i na nie przygotować.    Brak opodatkowania najmu prywatnego na zasadach ogólnych Od 2023 roku przychody uzyskiwane z tytułu najmu prywatnego będzie można rozliczać tylko i wyłącznie  w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Stawka opodatkowania będzie wynosić 8,5% przychodu albo 12,5% od nadwyżki przychodu ponad 100 tys. zł. Ta zmiana likwiduje m.in. możliwość odliczania wydatków

Czy urzędy mogą blokować rachunki bankowe?

Organy podatkowe dysponują szerokim wachlarzem środków mających za zadanie przeciwdziałać oszustwom podatkowym. Niektóre z tych instrumentów mogą jednak poważnie utrudnić prowadzenie działalności gospodarczej – nawet przez uczciwych uczestników rynku. Należy do nich blokada rachunku bankowego. STIR Podstawę dokonania blokady rachunku bankowego stanowią przepisy ordynacji podatkowej regulujące zasady funkcjonowania STIR, tj. systemie teleinformatycznym izby rozliczeniowej. Jak stanowi art. 119zv par. 1