Organy spółki - Tax Net

Zarząd

Paweł Głośny

Prezes zarządu

Czytaj więcej

Agnieszka Kocan

Wiceprezes zarządu

Czytaj więcej

Rada Nadzorcza

Przewodniczący – Halina Głośna

Od 1993 roku zajmuje się problematyką podatkową jako właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, następnie jako współwłaściciel Spółki doradztwa podatkowego. Posiada doświadczenie w rozwiązywaniu problemów podatkowych występujących w małych i średnich podmiotach gospodarczych. Jest ekspertem z zakresu problematyki prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, powiązań tych dziedzin oraz ich wpływu na kształtowanie sytuacji prawno-podatkowej poszczególnych adresatów norm prawa. W powyższym zakresie odpowiada także za kontakty z organami podatkowymi i Zakładem Ubezpieczeń społecznych. Jako doradca podatkowy specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem od osób fizycznych, podatkiem od towarów i usług, zagadnieniami dotyczącymi kontroli i postępowania podatkowego.

Absolwentka Politechniki Śląskiej o specjalizacji organizacja i zarządzanie przemysłem, ukończyła studia podyplomowe Gospodarka Samorządu Terytorialnego i Prawo Podatkowe na SGH w Warszawie oraz Rachunkowość na WSB w Poznaniu. Posiadając duże doświadczenie w pełnieniu funkcji w organach spółek kapitałowych, dzieli się nim doradzając podmiotom kapitałowym w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, nadzorując przekształcenia, fuzje i połączenia.

Członek Rady Nadzorczej – Grażyna Nelip

Absolwentka podyplomowych studiów w zakresie podatków i księgowości Wyższej Szkoły Bankowej
w Poznaniu. Ukończyła Europejskie Prawo Spółek w SGH w Warszawie. Posiada wpis na listę Ministra Finansów doradców podatkowych oraz licencje do usługowego prowadzenia ksiąg. Przez wiele lat członek Zarządu oraz Prezes Spółki doradztwa podatkowego GRNB-PARTNER Sp z o.o. Była jednym z twórców fuzji ze Spółką doradztwa podatkowego TAX-NET Sp z o.o. Aktualnie członek Rady Nadzorczej w TAX-NET S.A. oraz Prezes Spółki doradztwa podatkowego TAX-NET DORADZTWO Sp. z o.o. Posiada 20 letnie w zakresie doradztwa podatkowego i świadczenia usług księgowych.

Członek Rady Nadzorczej – Justyna Nelip

Justyna Nelip jest absolwentką Uniwersytetu Wiedeńskiego, gdzie w 2011 uzyskała tytuł magistra nauk ekonomicznych ze specjalizacją w kontrolingu i finansach przedsiębiorstw. Doświadczenie zdobywała w międzynarodowej firmie w dziale kontrolingu, gdzie współpracowała przy tworzeniu biznes planów i budżetowaniu, a następnie w dziale polityki cenowej, gdzie odpowiadała za wycenę produktów. Od 2014 roku prowadzi działalność gospodarczą związaną z doradztwem w zakresie rachunkowości i finansów.

Członek Rady Nadzorczej – Mariusz Malesza

Pan Mariusz Malesza jest doradcą podatkowym wpisanym na listę 07 kwietnia 1998 r. pod nr 05208. Nowy członek Rady Nadzorczej od wielu lat związany jest ze spółką TAX-NET S.A. W latach 2006-2009 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu. Był odpowiedzialny za finanse i rozwój Spółki Księgowość Podatki Doradztwo TAX-NET sp. z o.o. Wcześniej współuczestniczył w połączeniu biura rachunkowego KLON z biurem rachunkowym SIMBA, którego wynikiem było powstanie KPD TAX-NET sp. z o.o., która następnie przekształciła się w TAX-NET S.A. Pełnił również funkcję w organie nadzorczym Emitenta we wcześniejszych kadencjach. W swojej karierze Pan Mariusz Malesza pełnił funkcje w organach zarządczych i nadzorczych spółek prawa handlowego. W okresie 3 ostatnich lat Pan Mariusz Malesza był i nadal pozostaje wspólnikiem spółki kapitałowej zależnej od Emitenta TAX-NET DORADZTWO sp. z o.o. oraz Spółek ZIELONY ADMIN sp. z o.o. oraz GRUPA TAX-NET sp. z o.o. W okresie ostatnich 5 lat nie uległa likwidacji żadna spółka, w której Pan Mariusz Malesza pełnił funkcje członka organu zarządzającego. Pan Mariusz Malesza nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec działalności Emitenta, nie figuruje w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego oraz nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Członek Rady Nadzorczej – Marian Głośny

Pan Marian Głośny jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Katowicach, na wydziale organizacji i zarządzania przemysłu, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera. Pan Marian Głośny prowadzi własną działalność gospodarczą od roku 2002. Nowy członek Rady Nadzorczej W roku 2011 oraz 0d 2017 – 2020 roku Marian Głośny sprawował funkcję w organie nadzorczym w spółce TAX-NET S.A. Pan Marian Głośny w ciągu ostatnich trzech lat nie pełnił żadnych funkcji w organach spółek kapitałowych, a w okresie ostatnich 5 lat nie uległa likwidacji żadna spółka, w której pełnił funkcje członka organu zarządzającego, a także nie otrzymał sądowego zakazu sprawowania funkcji w organach zarządczych lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Pan Marian Głośny nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec działalności Emitenta oraz nigdy nie został skazany za przestępstwa oszustwa, jak również nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Członek Rady Nadzorczej – Natan Malesza

Pan Natan Malesza jest studentem prawa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Od roku 2020 pan Natan Malesza zawodowo związany jest ze spółką TAX-NET S.A., pracując w dziale Ksiąg Rachunkowych Spółki. Pan Natan Malesza w ciągu ostatnich trzech lat nie pełnił żadnych funkcji w organach spółek kapitałowych, a w okresie ostatnich 5 lat nie uległa likwidacji żadna spółka, w której pełnił funkcje członka organu zarządzającego, a także nie otrzymał sądowego zakazu sprawowania funkcji w organach zarządczych lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Pan Natan Malesza nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec działalności Emitenta oraz nigdy nie został skazany za przestępstwa oszustwa, jak również nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Walne Zgromadzenie

Struktura kapitałowa na dzień 12-07-2018 r.

TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA UL. MARCINA 11, 40-854 KATOWICE KRS 0000349538

Pobierz