19 sierpnia weszła w życie nowa ustawa o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym, dostosowująca polskie przepisy do regulacji unijnych.  Państwowa Inspekcja Pracy wskazuje, że kierowcy, którzy realizują na terytorium Polski „określonego rodzaju operacje transportowe, skierowani do ich wykonania na terytorium naszego państwa przez swoich pracodawców (przewoźników) traktowani są jak pracownicy delegowani, którym należy zapewnić warunki zatrudnienia (we wskazanych w ustawie obszarach prawa pracy) nie mniej korzystne niż wynikają one z polskich regulacji prawnych, w tym także wynagrodzenie za pracę na takich samych zasadach jak pracownikom firm z siedzibą w Polsce”.

Zagraniczni przewoźnicy będą zobowiązani do zgłaszania delegowania kierowcy na terenie RP. Przewoźnicy z państw członkowskich Unii Europejskiej będą to robić poprzez Elektroniczny System Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym (IMI). Dane te będą trafiać do Państwowej Inspekcji Pracy, która zyska nowe zadanie – kontrolę warunków zatrudnienia delegowanych kierowców.

Natomiast przewodnicy spoza wspólnoty mają korzystać z formularza elektronicznego dostępnego na stronie biznes.gov.pl. Dodatkowo kierowcy z tzw. państwa trzeciego (spoza UE) powinni mieć przy sobie dokument (podpisany przez przewoźnika): „Potwierdzenie delegowania kierowcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa trzeciego”.

Podstawa prawna: