15 września 2023 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 1893 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia ustala się:

  • od dnia 1 stycznia 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 4242 zł,
  • od dnia 1 stycznia 2024 r. minimalną stawkę godzinową w wysokości 27,70 zł,
  • od dnia 1 lipca 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 4300 zł,
  • od dnia 1 lipca 2024 r. minimalną stawkę godzinową w wysokości 28,10 zł.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Podstawa prawna:

źródło: TAX Alert Wolters Kluwer