Raporty giełdowe - Tax Net

Harmonogram publikacji

Zarząd TAX-NET S.A. prezentuje harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2022 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

1. Raport kwartalny za IV kwartał 2021 roku – 14 lutego 2022
2. Raport kwartalny za I kwartał 2022 roku – 13 maja 2022
3. Raport kwartalny za II kwartał 2022 roku – 12 sierpnia 2022
4. Raport kwartalny za III kwartał 2022 roku – 14 listopada 2022
5. Raport roczny za rok 2021 zostanie przekazany w dniu – 25 maja 2022

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Paweł Głośny – Prezes Zarządu
Agnieszka Kocan – Wiceprezes Zarządu