Raporty giełdowe - Tax Net

Harmonogram publikacji

Zarząd TAX-NET S.A. prezentuje harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

  • Raport kwartalny za IV kwartał 2020 roku – 12 lutego 2021
  • 2. Raport kwartalny za I kwartał 2021 roku – 14 maja 2021
  • 3. Raport kwartalny za II kwartał 2021 roku – 13 sierpnia 2021
  • 4. Raport kwartalny za III kwartał 2021 roku – 10 listopada 2021
  • 5. Raport roczny za rok 2020 zostanie przekazany w dniu – 26 maja 2021

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Paweł Głośny – Prezes Zarządu
Agnieszka Kocan – Wiceprezes Zarządu