Archiwa: Wiedza - Tax Net

Polski Ład 2.0 po konsultacjach społecznych

Wygląda na to, że Polski Ład czekają kolejne zmiany. Ministerstwo Finansów przeprowadziło konsultacje z przedstawicielami księgowych, doradców podatkowych, pracodawców, przedsiębiorców, a także z organizacjami pozarządowymi, organizacjami reprezentującymi samotnych rodziców i dostawcami oprogramowania. Efektem konsultacji są kolejne zmiany, które mają z jednej strony zmniejszyć wysokość podatków, a z drugiej zapewnić przewidywalność rozliczeń podatkowych. Wśród nich warto wymienić m.in. możliwość powrotu na skalę podatkową przez tych przedsiębiorców, którzy na początku roku

Proszę gromadzić dokumentację księgową

„Proszę gromadzić dokumentację księgową” – cenna rada księgowej dla podatników zryczałtowanego podatku dochodowego Czy podatników, którzy wybrali na 2022 r. ryczałt czeka rewolucja? Niewykluczone. Ministerstwo Finansów rozważa możliwość wprowadzenia zmiany formy opodatkowania w składanym za rok 2022 zeznaniu rocznym.  To prawdziwa rewolucja. Dotąd nigdy niestosowane rozwiązanie podatkowe. Rozważanie tej opcji wydaje się jednak słuszne. Prawda, bowiem jest tak, iż w momencie, w którym podatnicy podejmowali decyzje

Polski Nowy Ład będzie jeszcze nowszy

W Ministerstwie Finansów trwają prace nad nowelizacją polskiego ładu tzw. Polski Ład 2.0.   Głównym celem projektowanych rozwiązań jest ulepszenie i uproszczenie systemu podatkowego oraz zapewnienie jego stabilności na kolejne lata podatkowe.  Projekt Polskiego Ładu 2.0 to także zmiany dla przedsiębiorców.  Ministerstwo Finansów doszło do wniosku, że część przedsiębiorców będzie mogła odliczyć w pewnej części składkę na ubezpieczenie zdrowotne a podatnicy opodatkowani na zasadach ogólnych zapłacą niższy podatek

Pakiet mobilności – nowe zasady rozliczania wynagrodzeń kierowców

Od 2 lutego obowiązują przepisy „pakietu mobilności”, który zmienia zasady rozliczania kierowców w transporcie międzynarodowym. Kogo obejmują nowe zasady delegowania? Nowe zasady delegowania nie obejmują: tranzytu, czyli przejazdu przez terytorium danego kraju bez załadunku lub rozładunku, przewozu dwustronnego (bilateralnego) do lub z kraju siedziby wraz z opcją dodatkową, tj. maksymalnie dwoma dodatkowymi załadunkami/rozładunkami 1 + 1 lub 0 + 2 (jedna czynność załadunkowa/rozładunkowa na wyjeździe +

Krajowy Rejestr Zadłużonych

KRAJOWY REJESTR ZADŁUŻONYCH – NOWE OBOWIĄZKI I NOWE MOŻLIWOŚCI CZYM BĘDZIE KRZ – KRAJOWY REJESTR ZADŁUŻONYCH? Krajowy Rejestr Zadłużonych ma być systemem teleinformatycznym, prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości pełniącym funkcje: • Informacyjną – w KRZ mają być ujawniane informacje o niektórych dłużnikach lub osobach odpowiadających za długi; • Komunikacyjną – za pośrednictwem KRZ mają być przekazywane pisma i dokumenty; • Portalu orzeczniczego –

Nowelizacja Ustawy o VAT wprowadzająca Krajowy System e-Faktur

Z dniem 1 stycznia 2022 r. w życie wejdą kolejne zmiany regulacji Ustawy o VAT, których celem – jak informuje Ministerstwo Finansów – będzie cyfryzacja usług fiskusa, dalsze uszczelnianie systemu VAT oraz wprowadzenie uproszczeń w procesie wysyłania i odbierania faktur wynikających z wprowadzenia faktury ustrukturyzowanej oraz Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Jak wskazuje projekt nowelizacji, faktury ustrukturyzowane tzw. e-faktury będą faktury wystawione za pomocą KSeF z przypisanym

Składka zdrowotna osoby współpracującej

Zgodnie ze zmianami jakie mają być wprowadzone projektem Polski Ład, rozliczanie składek zdrowotnych od osób współpracujących z przedsiębiorcami będzie dokonywane na innych, mniej korzystnych zasadach. Od 2022 roku przedsiębiorca zapłaci więcej za osobę współpracującą w firmie, nie będzie też odliczenia składki zdrowotnej od podatku. Na podstawie przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych osobami współpracującymi są przede wszystkim małżonek, dzieci oraz rodzice, czyli członkowie najbliższej rodziny, którzy pozostają z przedsiębiorcą

Polski Ład – korzystne rozliczenie najmu jeszcze przez rok

Szanowni Państwo Ostatecznie Sejm zaakceptował poprawki do Polskiego Ładu zgłoszone w komisji finansów publicznych. Zmiany są korzystne dla osób prywatnych oraz firm, które zajmują się wynajmem nieruchomości mieszkalnych. Podatnicy osiągający w 2022 r. przychody z tzw. najmu prywatnego, mogą stosować zasady opodatkowania tych przychodów obowiązujące na dzień 31 grudnia 2021 r. Czyli osoby takie mogą rozliczać się na zasadach ogólnych tj. wg skali podatkowej

Polski Ład – zmiany w zakresie składki zdrowotnej

W piątek (1 października br.) Sejm w ramach projektu Polski Ład uchwalił nowelizację przepisów dotyczących m.in. składki zdrowotnej. Projekt ustawy będzie teraz procedowany w Senacie. W stanie prawnym obowiązującym obecnie składka na ubezpieczenie zdrowotne dla wszystkich osób ubezpieczonych wynosi 9% podstawy wymiaru i w wysokości nieprzekraczającej 7,75% tej podstawy podlega odliczeniu od podatku. W przypadku przedsiębiorców jest to obecnie 381,81 zł miesięcznie, z czego 328,78 zł podlega odliczeniu

Pióro i znak paragrafu

Coraz szersza interpretacja przepisów dotyczących obowiązku zapłaty składek ZUS

W dniu 26 sierpnia 2021 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę (nr III UZP 6/21) z której wynika, że finansowanie przez pracodawcę w jakikolwiek sposób wynagrodzenia z tytułu świadczenia na jego rzecz pracy przez pracownika na podstawie umowy zawartej z osobą trzecią, przemawia za zastosowaniem art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2021 r. poz. 423 ze zm.). Chodzi tutaj o dyspozycję