Ważna informacja dla pracodawców i pracowników:

30 września 2023 roku mija termin zapłaty drugiej raty odpisu na ZFŚS (pierwszą ratę trzeba było uiścić do końca maja br.). W lipcu odmrożono wysokość odpisów, które pozostawały w niezmienionej formie od 2022 r., wynosząc 1662,97 zł. Obecnie odpis ma być liczony na podstawie przeciętnej płacy z 2. półrocza 2021 r. i wynosić 1914,34 zł.

Do utworzenia funduszu zobowiązani są pracodawcy zatrudniający od początku 2023 roku co najmniej 50 osób (w przeliczeniu na pełne etaty) oraz te podmioty, w których zatrudnienie znalazło od 20 do 49 pracowników, jeśli z takim wnioskiem wystąpi zakładowa organizacja związkowa. Z kolei jednostki budżetowe i samorządowe muszą utworzyć fundusz niezależnie od liczby zatrudnionych.

Korzystna zmiana dla pracowników

Wyższa kwota odpisu to dobra wiadomość dla pracowników, bowiem oznacza większą sumę do dyspozycji np. w ramach ryczałtu na wczasy pod gruszą. Środki zgromadzone w funduszu mogą być przeznaczone również na finansowanie opieki nad dziećmi w przedszkolach czy żłobkach, pożyczkę mieszkaniową, zapomogę, paczki świąteczne dla dzieci pracowników itd.  

Podstawa prawna

– ustawa z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (nowelizacja ustawy okołobudżetowej na 2023 r.)