Archiwa: Wiedza - Strona 2 z 5 - Tax Net

Firmy powinny pamiętać o ważnym obowiązku. Mają czas do końca lutego

Do końca lutego korzystający ze środowiska, których działalność powoduje emisje mają obowiązek złożyć raport KOBIZE. Chodzi o Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami. Treść złożonego raportu jest dostępna także dla organów ochrony środowiska. Z ochroną środowiska wiąże się szereg różnorodnych obowiązków, obciążających zwłaszcza przedsiębiorców prowadzących biznes w sposób wpływający na środowisko. W praktyce jest to bardzo szeroka gama firm. W ramach tych obowiązków trzeba liczyć się

PIT za 2022: Ulga dla rodzin 4+

Jeżeli wychowujesz co najmniej czworo dzieci, sprawdź, czy możesz skorzystać z tzw. ulgi dla rodzin 4+. Na czym polega ulga Ulga polega na zwolnieniu od podatku dochodowego przychodów, maksymalnie do kwoty 85.528 zł, osiągniętych przez ciebie z: z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, Możesz skorzystać

Grupa VAT – najnowsza alternatywa dla polskich podatników

1 stycznia 2023 r. w życie weszły długo oczekiwane przez polskich podatników przepisy o grupie VAT. Po utworzeniu grupy VAT jej członkowie traktowani są dla celów VAT jak jeden podatnik. W praktyce zatem grupa VAT przejmuje na siebie ciężar rozliczeń i zapłaty podatku od towarów i usług w imieniu wszystkich swoich członków, ci zaś przestają być traktowani jako tacy podatnicy. Grupa VAT jako podatnik Wprowadzenie grupy VAT jako

Oszczędzać w PPK czy zrezygnować z wpłat – czas na ponowną decyzję

Oszczędzać w PPK czy zrezygnować z wpłat – czas na ponowną decyzję Do 28 lutego 2023 roku pracodawcy mają poinformować osoby zatrudnione, które wcześniej złożyły pisemne deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, że od 1 kwietnia zaczną przekazywać za nich wpłaty, chyba że pracownicy ci ponownie złożą deklarację o rezygnacji z oszczędzania w PPK. Pracodawcy powinni jednak zawczasu dobrze zastanowić się nad tym, jak będą prowadzić akcję informacyjną. Wszystko po to,

Założenie firmy w Polsce przez obcokrajowca. Dostępne możliwości

Wojna na Ukrainie sprawiła, że zarówno temat zatrudniania obcokrajowców, jak i prowadzenia przez nich działalności gospodarczej w Polsce, stał się niezwykle aktualny. Warto wiedzieć, że w tym przypadku obowiązują przepisy szczególne, regulujące zagadnienia związane z aktywnością gospodarczą obcokrajowców na terenie RP. W jaki sposób cudzoziemiec zakłada firmę na terytorium Polski? Na jakich zasadach może prowadzić tutaj działalność gospodarczą? Odpowiadamy. Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce Prawo przewiduje kilka

Przesunięcie terminu KSeF

Obowiązkowe przesyłanie ustrukturyzowanych faktur za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur zostanie przesunięte. W projekcie ustawy procedowanym na następnych etapach pojawi się data 1 lipca 2024, a dla podatników zwolnionych z VAT 1 stycznia 2025. Faktury dla konsumentów zostaną z kolei całkowicie wyłączone z systemu. Zmiany założeń KSeF zakładają: – przesunięcie terminu wejścia w życie ustawy z 1 stycznia 2024 na 1 lipca 2024; – wydłużenie o dodatkowe

Korzystanie przez pracowników z samochodów osobowych jednak opodatkowane estońskim CIT

Po tym, jak ustawodawca posypał głowę popiołem i istotnie zmodyfikował pierwotne przepisy, ryczałt od dochodów spółek (popularnie zwany estońskim CIT) znacznie zyskał na popularności. Niestety, zmienione regulacje – choć uczyniły rozwiązanie przystępniejszym dla podatników i wyeliminowały liczne absurdy – nie były wolne od wad i niejasności. Jedna z wątpliwości interpretacyjnych dotyczyła problemu opodatkowania estońskim CIT wydatków i odpisów amortyzacyjnych związanych z używaniem samochodów osobowych udostępnianych pracownikom

Najważniejsze limity w 2023 roku w PIT, CIT i VAT

Od 1 stycznia obowiązują nowe limity, które decydują o możliwościach i formach rozliczeń osób prowadzących działalność gospodarczą. Ryczałt Możliwość wyboru zryczałtowanej formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zależny jest od kursu euro i spełnienia warunków wskazanych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (dalej: ustawa o ryczałcie). Od 1 stycznia 2021 r. więcej podatników może opodatkować swoje przychody ryczałtem. W myśl ustawy

Nowe stawki diet i limitów noclegowych a regulacje wewnętrzne

Zmiana stawek diet i limitów noclegowych w podroży zagranicznej oraz wchodząca wkrótce w życie zmiana wysokości diety za podróże służbowe krajowe wprost wpływa na wszystkich pracodawców budżetowych oraz tych spoza państwowych i samorządowych jednostek sfery budżetowej, którzy nie mają żadnych regulacji wewnętrznych dotyczących świadczeń z tytułu podróży służbowych. Jeżeli jednak pracodawca pozabudżetowy określił wewnętrznie wysokość tych świadczeń, to konieczna jest analiza tych regulacji w kontekście konieczności dokonania ewentualnych

Nowy formularz PIT-2 – zasady składania przez pracowników

Obowiązujące od 1 stycznia 2023 roku prawo wprowadza zmiany  w funkcjonowaniu formularza PIT-2, czyli oświadczenia pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Obecnie PIT-2, który będzie obowiązywał w wersji numer 9, mogą złożyć nie tylko pracownicy, jak do było w dotychczasowych wersjach, ale podatnicy, czyli osoby zatrudnione zarówno na umowę o pracę, jak również umowę zlecenia lub na umowę o dzieło, które chcą, aby płatnik