7 kwietnia 2023r. wchodzą w życie nowe przepisy wprowadzające na stałe pracę zdalną do Kodeksu pracy.

Praca zdalna może być stosowana niezależnie od rodzaju pracy pod warunkiem, że rodzaj wykonywanej pracy umożliwia taką formułę współpracy.

Od tej zasady istnieją jednak wyjątki. W formie pracy zdalnej nie można wykonywać prac:

  • szczególnie niebezpiecznych
  • w wyniku których następuje przekroczenie dopuszczalnych norm czynników fizycznych określonych dla pomieszczeń mieszkalnych
  • z czynnikami chemicznymi stwarzającymi zagrożenie, o których mowa w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem czynników chemicznych w miejscu pracy
  • związanych ze stosowaniem lub wydzielaniem się szkodliwych czynników biologicznych, substancji radioaktywnych oraz innych substancji lub mieszanin wydzielających uciążliwe zapachy
  • powodujących intensywne brudzenie.

 

W związku z faktem, że pozostało niewiele czasu na przygotowanie się do zmian w tym zakresie, służymy pomocą w poniższych aspektach:

  • identyfikacja potrzeb Państwa firmy w zakresie zarówno samego wprowadzenia pracy zdalnej na „nowych zasadach”, jak i obszarów, w których istnieje potrzeba uregulowania zasad jej wykonywania,
  • przygotowania kompletu dokumentów dotyczących pracy zdalnej, tak aby jak najlepiej oddawał poczynione wcześniej ustalenia w zakresie uregulowania zasad stosowania pracy zdalnej „stałej”, „hybrydowej” oraz wypracowanie rozwiązań dotyczących korzystania z zaplecza technicznego oraz kalkulacji zwrotu kosztów dla pracownika,
  • wypracowanie wewnątrzzakładowych zasad wnioskowania o pracę zdalną okazjonalną do 24 dni w roku kalendarzowym przez pracownika, tak aby pracodawca mógł wyrazić zgodę bez uszczerbku dla normalnego toku funkcjonowania  pracy.

 

Jeśli chcecie Państwo dowiedzieć się więcej, jak przygotować się kompleksowo do zmian, korzystając ze wsparcia naszych specjalistów, to zapraszamy do kontaktu z Państwa opiekunami z zakresu kadr i płac lub wysłania maila na adres biuro@tax-net.pl