Aktualności

Zmiany od lipca: 2700 zł miesięcznie bez rejestracji działalności

Działalność nierejestrowa (nierejestrowana lub nieewidencjonowana) to drobna działalność zarobkowa osób fizycznych. Nie wymaga ona rejestracji firmy. Od lipca 2023 roku wzrasta próg przychodów, poniżej którego nie trzeba rejestrować działalności gospodarczej. Wynosi on obecnie 2700 zł brutto miesięcznie, czyli 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku (wcześniej było to 50% tej kwoty). Drugim warunkiem, który trzeba spełnić, aby móc prowadzić działalność nierejestrową jest niewykonywanie działalności gospodarczej w okresie

Najem na ryczałcie: Od lipca małżonkowie z wyższym limitem

W przypadku najmu prywatnego ryczałt wynosi 8,5% przychodów do kwoty 100 000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad tę kwotę. Obecnie limit ten dotyczy łącznie obojga małżonków. Zgodnie ze zmianą, która wejdzie w życie 1 lipca 2023 r., każdy małżonek będzie miał swój własny limit, tj. 100 tys. zł przychodu rocznie. A gdy małżonkowie zdecydują (złożą stosowne oświadczenie), że najem będzie w całości rozliczany przez jednego z nich, jego limit

Koniec stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce – co z legalizacją pobytu i pracy cudzoziemców?

Zgodnie z zapowiedziami rządu 1 lipca 2023 r. przestanie obowiązywać w naszym kraju stan zagrożenia epidemicznego. Niesie to za sobą ważne konsekwencje dla cudzoziemców mieszkających i pracujących w Polsce, bowiem zniesione zostaną regulacje tzw. specustawy covidowej. Legalny pobyt w Polsce Ustawa covidowa wydłużała termin składania wniosków o udzielenie zezwoleń na legalny pobyt w Polsce (pobyt czasowy, pobyt stały czy rezydenta długoterminowego UE) do 30. dnia następującego po dniu odwołania

Zmiany w podatku od czynności cywilnoprawnych mają dotknąć nabywców mieszkań

Podatek od czynności cywilnoprawnych dotyka większość osób – nie tylko przedsiębiorców, ale również osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Osoby fizyczne nieprowadzące działalności najczęściej spotykają się z obowiązkiem zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku dokonywania nabycia samochodów lub mieszkań. To w tych przypadkach, zwłaszcza w tym drugim – gdy mowa o mieszkaniach – obciążenie PCC jest najwyższe. Dlatego można uznać za pozytywną dla nich propozycję nowelizacji ustawy o podatku

Od lipca wyższy limit dla małego podatnika

5 czerwca 2023 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 1059 opublikowano ustawę z  26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Artykuł 1 pkt 1 wprowadza zmiany w zakresie zwiększenia limitu dotyczącego małego podatnika. Po zmianie limitu, małym podatnikiem będzie podatnik podatku od towarów i usług, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2

Najważniejsze zmiany w VAT wchodzące w życie w lipcu 2023 roku. Przegląd

Wchodzący w życie 1 lipca pakiet zmian określany jako SLIM VAT 3 zakłada przede wszystkim modyfikacje w przepisach dotyczących podatku od towarów i usług. W założeniu projektowane zmiany mają na celu uproszczenie, ale też uszczelnienie przepisów z zakresu VAT. Limit sprzedaży dla małego podatnika Zmianą, która może ucieszyć większą liczbę przedsiębiorców, jest nowy limit sprzedaży, do którego przedsiębiorca będzie posiadał status małego podatnika. Aktualnie jest to 1,2

Wyjazd integracyjny pracowników nie stanowi przychodu do opodatkowania

Wydatek ze środków obrotowych pracodawcy na pokrycie kosztów wyjazdu integracyjnego nie stanowi przychodu pracownika z tytułu nieodpłatnego świadczenia, a pracodawca jako płatnik nie ma obowiązku obliczenia, pobrania i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Potwierdza to opublikowana 31 maja 2023 r. interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (nr 0113-KDIPT2-3.4011.236.2023.2.GG). Przychodem ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych są wszelkiego rodzaju wypłaty i świadczenia skutkujące u podatnika powstaniem przysporzenia majątkowego, mające swoje źródło w łączącym

Obowiązki związane z dokumentacją cen transferowych za 2022 rok

Niedawno minął termin na składanie rocznych zeznań w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz roczne rozliczenie składki zdrowotnej. Z końcem czerwca mija termin na składanie zeznań rocznych w podatku dochodowym od osób prawnych. Wydawałoby się, że to koniec ważnych dla podatników terminów. Jednak podatnicy dokonujący transakcji z podmiotami powiązanymi powinni mieć na uwadze również terminy związane ze sporządzaniem dokumentacji cen transferowych oraz z informowaniem organów o jej sporządzeniu. Ustawowe limity Ustawa

Konferencja FINANSE DLA ROZWOJU

Drodzy Przedsiębiorcy! Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji FINANSE DLA ROZWOJU, która odbędzie się już 16 czerwca 2023 roku w Mikołowie. Wydarzenie będzie okazją do spotkań z grantodawcami i praktykami w zakresie finansowania działalności gospodarczych. Swój udział w wydarzeniu potwierdzili przedstawiciele takich instytucji jak: ✅ Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej✅ Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (departamenty: Rozwoju i Transformacji Regionu, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej)✅ Śląskie

Rozliczenie przychodu z najmu prywatnego

Rozliczenie przychodu z najmu prywatnego Podatnik zwrócił się do KIS z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej sposobu ustalenia przychodów z najmu prywatnego. Podatnik wynajmuje lokale użytkowe osobom prowadzącym w nich działalność gospodarczą, rozlicza się ryczałtem. Faktury za opłaty za media są wystawione na nazwisko podatnika, który następnie refakturuje je na najemców. Zgodnie z umowami najmu opłaty za media (elektryczność, ogrzewanie, woda) ponoszą bowiem najemcy. Pytanie brzmi, czy podatnik powinien w tej sytuacji