Aktualności

Krajowy System e-Faktur odroczony

UWAGA: Ważny komunikat Ministra Finansów dotyczący wdrażania Krajowego Systemu e-Faktur! Wobec wykrytych w systemie błędów nie będzie on obowiązkowy od 1 lipca 2023 roku, tak jak wcześniej zakładano. Na razie nie podano nowej daty wejścia w życie KSeF. https://www.pit.pl/aktualnosci/minister-finansow-w-tym-roku-obowiazkowego-ksefu-na-pewno-nie-bedzie-1009239

Trzeci filar emerytalny – ostatnie dni na wykorzystanie tegorocznych limitów

Zapowiedzi dotyczące wysokości przyszłych emerytur Polaków nie są nazbyt optymistyczne. Oprócz podstawowej emerytury z ZUS-u, obywatele mogą liczyć także na środki zgromadzone na subkontach ZUS oraz Otwartych Funduszach Emerytalnych (OFE), stanowiących tzw. drugi filar. Dodatkowo istnieją rozwiązania finansowe należące do trzeciego filaru emerytalnego, które pozwalają zgromadzić kapitał zabezpieczający godną przyszłość na emeryturze. Zaliczamy do nich:

Podatek od plastiku już od 1 stycznia 2024 roku

1 stycznia 2024 roku zacznie obowiązywać nowa danina – tzw. podatek od plastiku. Wprowadza go nowelizacja ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej z 14 kwietnia 2023 r. Jest to konsekwencja wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych

Limity podatkowe obowiązujące w 2024 roku

Średni kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy wyniósł 4,6091 zł/euro (tabela nr 190/A/NBP/2023 z 2 października 2023 r.). Oznacza to, że limity podatkowe w przyszłym roku będą wynosiły: Podstawa prawna: źródło: TAX Alert Wolters Kluwer

Zmiany w okresach amortyzacji budowli i budynków coraz bliżej

Od 1 stycznia 2024 roku podatników czekają zmiany w zakresie amortyzacji budynków i budowli niemieszkalnych, a konkretnie jej okresu. Podatnik będzie miał możliwość skrócić ten okres z obecnych 40 lat do 5 lub 10 lat, w zależności od poziomu bezrobocia w powiecie. Będzie to możliwe poprzez zastosowanie indywidualnych stawek amortyzacyjnych do określonych w ustawie środków

Spis z natury u podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów

Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów są zobowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów. Spis sporządza się na dzień 1 stycznia, na koniec każdego roku podatkowego, a także na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, w razie utraty w ciągu roku podatkowego prawa do opłacania zryczałtowanego

Raportowanie płatności transgranicznych. Nowe obowiązki od 1 stycznia 2024 r.

1 stycznia 2024 roku wejdzie w życie ustawa z 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która nakłada na banki oraz inne instytucje finansowe dodatkowe obowiązki w zakresie raportowania płatności transgranicznych. Nowe przepisy zobligują banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, instytucje kredytowe, instytucje płatnicze i spółdzielcze

Nowe rozporządzenie Komisji Europejskiej w sprawie tekstu jednolitego międzynarodowych standardów rachunkowości

Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie (UE) 2023/1803 z 13 sierpnia 2023 r. (zgodnie ze sprostowaniem – z 13 września 2023 r.) przyjmujące międzynarodowe standardy rachunkowości. Nowe rozporządzenie stanowi uproszczenie konstrukcji przepisów UE dotyczących międzynarodowych standardów rachunkowości w celu zapewnienia jasności i przejrzystości. Nowe rozporządzenie zawiera tekst jednolity, co ułatwi korzystanie z międzynarodowych standardów rachunkowości obowiązujących w

Śniadanie Biznesowe – E-faktury i zmiany w systemie wystawiania faktur

Śniadanie Biznesowe – E-faktury i zmiany w systemie wystawiania faktur Serdecznie zapraszamy do udziału w Śniadaniu Biznesowym, które odbędzie się 25 października w godzinach 8.00-10.00 w Herbatece, przy ul. Rynek 2 w Mikołowie. My również będziemy uczestniczyć w tym wydarzeniu. Spotkanie będzie odpowiedzią na zmianę w zakresie wystawiania faktur przez przedsiębiorców. Już od połowy 2024 roku część przedsiębiorców zostanie

Pierwsza Liga Biznesu

Pierwsza Liga Biznesu to cykl szkoleń i spotkań dedykowanych przedsiębiorcom, organizowanych przez Krajowy Związek Banków Spółdzielczych i BANK MBS Mikołowski Bank Spółdzielczy we współpracy z Miastem Mikołów i Powiatem Mikołowskim w Centrum Aktywności Społecznej w Mikołowie. Poszczególne spotkania składają się na cykl sprzyjający rozwojowi biznesu, w ramach którego przewiduje się szkolenia nt.: Spotkanie będzie doskonałą