Ministerstwo Finansów opublikowało omówienie wyników audytu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), który wykazał liczne nieprawidłowości. Dotyczyły one przede wszystkim źle zaprojektowanej architektury informacji IT, co wpływało niekorzystnie na wydajność, awaryjność, bezpieczeństwo, a także dalszy rozwój systemu. W konsekwencji uruchomienie e-Faktury zostało odroczone i będzie wdrażane etapami, a budowa architektury systemowej ruszy od nowa. Zatrudniony zespół specjalistów ma zadbać o to, by KSeF działał niezawodnie, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i był funkcjonalny.

Nowa data uruchomienia KSeF

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez ministra finansów Andrzeja Domańskiego, KSeF będzie obowiązkowy od 1 lutego 2026 roku dla przedsiębiorców, których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) przekroczyła w 2025 roku 200 mln zł, zaś dla pozostałych przedsiębiorców od 1 kwietnia 2026 r.

Zmiany legislacyjne

W konsultacjach zorganizowanych przez Ministerstwo Finansów wzięło udział około 10 tys. uczestników. Na ich podstawie wypracowywane będą zmiany legislacyjne, również podzielone na etapy. W pierwszym, który zakończy się w czerwcu br., zmiany ustawowe będą dotyczyć tylko określenia nowego terminu wdrożenia obowiązkowego KSeF. Przesunięciu ulegną także terminy dodatkowych odroczeń dotyczących: kar za błędy w KSeF, wymogu płatności z podaniem numeru KSeF (bez MPP) oraz faktur wystawianych z kasy rejestrującej. W drugim etapie, przedmiotem prac będą szczegółowe rozwiązania legislacyjne.

Szkolenia dla przedsiębiorców

Jak informuje szef Krajowej Administracji Skarbowej, Marcin Łoboda, pierwsze szkolenia dla przedsiębiorców ruszą po wakacjach, a od stycznia 2025 roku ich częstotliwość będzie wzrastać. W tym czasie zostanie również uruchomiona specjalna infolinia Krajowej Informacji Skarbowej, dotycząca spraw związanych z KSeF. Ponadto przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji w urzędach skarbowych z korzystania z darmowego oprogramowania, przygotowanego przez resort, czyli Aplikacji Podatnika, aplikacji mobilnej i e-mikrofirmy.

Źródło: Ministerstwo Finansów