24 czerwca 2024 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów – krajową regulację prawną dotyczącą ochrony osób zgłaszających „sygnały” o nieprawidłowościach w ramach funkcjonowania jednostki publicznej lub przedsiębiorstwa. Stanowi implementację do polskiego porządku prawnego dyrektywy 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

Ustawa reguluje takie kwestie, jak między innymi warunki objęcia ochroną sygnalistów zgłaszających lub ujawniających publicznie informacje o naruszeniach prawa, zasady zgłaszania informacji o naruszeniach prawa, środki ochrony sygnalistów, a także zadania organów publicznych, w tym Rzecznika Praw Obywatelskich związane ze zgłaszaniem informacji o naruszeniach prawa i podejmowaniem działań następczych.

Jako efekt długotrwałego i skomplikowanego procesu implementacji przepisów unijnych, ustawa zawierająca różnorodne modyfikacje mechanizmów zgłaszania i udzielania ochrony sygnalistom wejdzie w życie za 3 miesiące w dniu 25 września 2024r. (z wyjątkiem przepisów dotyczących zgłoszeń zewnętrznych, które zaczną obowiązywać 3 miesiące później – 25 grudnia). Co ciekawe, Polska wdraża unijne przepisy z ponad 2,5 letnim opóźnieniem, ponieważ pierwotnie dyrektywa miała zostać implementowana do 17 grudnia 2021 r. Duże opóźnienie nie ma jednak wpływu na powstanie nowych obowiązków dla przedsiębiorców, którzy w dość krótkim czasie zmuszeni są opracować zupełnie nowe procedury działania, w tym przygotować kanały zgłoszeń naruszeń.

źródło: TAX Alert Wolters Kluwer