Zapowiedzi dotyczące wysokości przyszłych emerytur Polaków nie są nazbyt optymistyczne. Oprócz podstawowej emerytury z ZUS-u, obywatele mogą liczyć także na środki zgromadzone na subkontach ZUS oraz Otwartych Funduszach Emerytalnych (OFE), stanowiących tzw. drugi filar.

Dodatkowo istnieją rozwiązania finansowe należące do trzeciego filaru emerytalnego, które pozwalają zgromadzić kapitał zabezpieczający godną przyszłość na emeryturze. Zaliczamy do nich:

  • IKE (Indywidualne Konto Emerytalne)
  • IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego)
  • OIPE (Ogólnoeuropejski Indywidualny Produkt Emerytalny)

Obywatel może ulokować środki jednocześnie na kontach IKE, IKZE i OIPE, w terminie do końca roku kalendarzowego. W 2023 roku ustawodawca przewidział następujące roczne limity wpłat:

  • IKE – 20 805 zł (3-krotność przeciętnego wynagrodzenia)
  • IKZE – 8 322 zł (1,2- krotność przeciętnego wynagrodzenia)
  • IKZE – osoby samozatrudnione prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą – 12 483 zł (1,8-krotność przeciętnego wynagrodzenia)
  • OIPE – 21 312 zł (3-krotność przeciętnego wynagrodzenia, w 2023 jest nieco wyższa ale docelowo w kolejnych latach ma się zrównać z IKE).

Na wykorzystanie tegorocznych limitów pozostało już tylko kilkanaście dni – do końca roku.

Ulga na oszczędzanie

Oszczędzanie na emeryturę z powyższymi funduszami niesie za sobą również korzyści podatkowe, umożliwiając skorzystanie z atrakcyjnych ulg podatkowych. Wszystkie powyższe fundusze dają prawo do odliczenia podatku dochodowego. Warto jednak pamiętać, że w przypadku wcześniejszej wypłaty z IKE i OIPE, trzeba będzie zapłacić podatek od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki) w wysokości 19%, natomiast w przypadku IKZE, będzie to podatek dochodowy 12% lub 32% od pełnej kwoty.

Źródło:

  • https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/indywidualne-konta-emerytalne-oraz-indywidualne-konta-17097493/roz-1
  • https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/ogolnoeuropejski-indywidualny-produkt-emerytalny-21872141