Dochody z umorzonych subwencji finansowych lub finansowania preferencyjnego udzielonych przez Polski Fundusz Rozwoju nie będą objęte podatkami dochodowymi PIT i CIT. Zaniechanie poboru podatku będzie mieć zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych w okresie od 1 czerwca 2021 do 31 grudnia 2022 r. Rozporządzenie w tej sprawie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw pod poz. 1316, wchodzi ono w życie 20 lipca br.

Jak wyjaśniało Ministerstwo Finansów, rezygnacja z poboru podatku jest w tym przypadku elementem szerszej strategii walki z pandemią koronawirusa oraz odpowiedzialności państwa polskiego za obywateli.

Rezygnacja z poboru podatku zapewni podmiotom gospodarczym zwiększone możliwości finansowania działalności, co pozytywnie wpłynie na ich rozwój i poziom zatrudnienia, a w konsekwencji powinno przyczynić się do wzrostu gospodarczego kraju – zapewnia szef resortu finansów, Tadeusz Kościński.

Nowe rozporządzenie skierowano bezpośrednio do przedsiębiorców – beneficjentów wsparcia w ramach tzw. Tarczy 1.0 i Tarczy 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju, w przypadku których wartość umorzonych zobowiązań z tytułu subwencji stanowi co do zasady przychód podatkowy.

Jednocześnie należy wskazać, że wartość umorzonych subwencji, może wpływać na wszelkie limity które są ustalane w oparciu o przychody podatkowe.

                                                                                                                TAX-NET SA