Od pierwszego stycznia  2019 roku przepisy ustawy  PIT i CIT umożliwiają  rozliczanie w kosztach podatkowych  opłat z tytułu leasingu samochodu osobowego  wyłącznie do limitu 150 tys. zł. Jak jednak wskazuje Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 14 stycznia 2021 r. sygn. 0111-KDWB.4010.49.2020 do kwoty wykupu samochodu można zastosować oddzielny limit. W takiej sytuacji jest on stosowany do odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od samochodu wykupionego po leasingu.  Takie podejście oznacza, że możemy osiągnąć większe korzyści podatkowe również w przypadku samochodów o wartości przekraczającej 150 tys. zł. To  dobra informacja  w sytuacji kiedy ceny samochodów cały czas rosną. Warto więc zadbać o odpowiednie zapisy w umowie leasingowej. Przy zaplanowaniu opłat leasingowych i kwoty wykupu na odpowiednim poziomie, możliwe będzie zaliczenie do kosztów uzyskania kwoty większej niż 150 tys. zł.

Prześledźmy to na  bardzo uproszczonym przykładzie gdzie przedmiotem umowy leasingowej jest samochód osobowy o wartości początkowej netto 300 tys. zł. Opłaty leasingowe stanowią połowę wartości pojazdu czyli 150 tys. Pozostała kwota 150 tys. zł będzie kwotą końcową wykupu. Raty leasingowe będą stanowiły koszt podatkowy w proporcji kwoty limitu do wartości samochodu czyli będą stanowiły koszt w 50% . To  oznacza, że do kosztów podatkowych będziemy mogli zaliczyć 75 tys. zł.  Wartość wykupu samochodu  w umowie leasingowej to kwota 150 tys. zł i tutaj już całość odpisów amortyzacyjnych będzie stanowić koszt podatkowy, gdyż odpisy amortyzacyjne będą korzystać z odrębnego limitu 150 tys. zł. Stawka amortyzacyjna dla nowego samochodu wynosi 20% w stosunku rocznym, więc okres amortyzacji w przypadku nowego samochodu to pięć lat. Podsumowując ten przykład możemy powiedzieć, że  zaliczeniu do kosztów podatkowych przy tak skonstruowanej umowie podlegać będzie kwota 225 tys. zł, na którą składa się 75 tys. zł z tytułu opłaty wstępnej i rat leasingowych oraz 150 tys. zł z tytułu odpisów amortyzacyjnych od wartości wykupu samochodu. Dodatkową korzyścią będzie koszt odsetek wynikających z umowy, gdyż kwota ta nie podlega limitowaniu.

Dla uproszczenia w powyższym przykładzie nie została poruszona kwestia nieodliczonego VAT. Co do zasady podatnicy mają możliwość zaliczenia  do kosztów podatkowych podatku VAT w części, w której nie przysługuje im prawo do jego odliczenia. Niestety zgodnie ze stanowiskiem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej prezentowanym w wydawanych interpretacjach indywidualnych (por. przykładowo interpretacja z dnia 4 października 2019 r. sygn. 0111-kdib2-1.4010.339.2019.AT), nieodliczony VAT podlega  limitowaniu wg proporcji, którą stosuje się do rozliczania raty  kapitałowej leasingu.

Podstawa prawna

art. 16 ust. 1 pkt 4, 49, 49a i 51 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

art. 23 ust. pkt 4, 46a, 47, 47a ustawy o podatku dochodowy osób fizycznych

Zespół TAX-NET SA