Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez rząd, trwają przygotowania do wprowadzenia szerokiego programu Polski Ład. Jest to plan na czas po pandemii, w którym przedstawione zostały propozycje dotyczące wielu dziedzin życia społecznego i gospodarczego. Plan, który przewiduje działania i inwestycje m.in. w zdrowie, rodzinę czy energetykę.

Główne założenia tego programu to:

Inwestycje, rozwój firm, dobre płace i ulgi podatkowe

Program ma pomóc w budowie łańcuchów dostaw, logistyki poprzez rozwój rodzimych firm i przez to skrócenie odległości geograficznej między miejscem produkcji towarów a miejscem zamieszkania ich odbiorców. Będą zachęty dla globalnych koncernów by podjęły decyzje o przeniesieniu produkcji bliżej konsumentów, w tym – z Dalekiego Wschodu do Europy. Regionem, który może na tym najbardziej skorzystać, jest Europa Środkowa. Kraje naszego regionu będą przyciągać wielki biznes.

Inwestycje, rozwój firm i dobre płace

Wielkie inwestycje w produkcję i w branże przyszłości rozwiną firmy, które współpracują z międzynarodowym biznesem. Efektem mogą być tysiące nowych miejsc pracy w rozwijających się firmach.

Polski Ład i ulgi podatkowe

Ministerstwo Finansów przygotowało kompleksowy program zachęt podatkowych skierowany do branż przyszłości. Jego wdrożenie odbędzie się w 4 etapach.

Wsparcie dla inwestycji finansowych i biznesów rodzinnych

Po pierwsze stworzone mają być warunki podnoszące atrakcyjność Polski jako miejsca rozwoju firm. Celem jest przyciągnięcie kapitału ludzkiego i finansowego.

Stworzony ma być system zachęt dla inwestorów, którzy wybiorą Polskę do lokowania swoich firm i tworzenia nowych miejsc pracy. Stworzony ma być przyjazny klimat dla rozwoju biznesów rodzinnych.

Uproszczenia i zachęty dla inwestorów

Planowane jest wdrożenie rozwiązań podatkowych, które przekonają do Polski wielkich inwestorów, stworzenie specjalnego serwisu obsługi strategicznych partnerów, uproszczone procedury i rozliczenia, a także korzystne zasady opodatkowania zysków.

Inwestycje w nowe technologie i w pracowników

Po trzecie ułatwione ma być inwestowanie firm w innowacje i produktywność, w tym w przemysł 4.0, czyli gałęzie gospodarki o najwyższym potencjale i najwyższej wartości dodanej.

Ma funkcjonować wsparcie dla unowocześniania produkcji i inwestowanie w pracowników, w ich umiejętności i nowoczesne narzędzia, które zwiększą ich produktywność.

Wsparcie dla firm w ekspansji na nowe rynki

Po czwarte ma być przygotowana pomoc firmom w zdobywaniu nowych rynków w Polsce i za granicą. Stworzone mają być korzystne warunki do połączenia sił między biznesami, które poszukują kapitału a tymi, którzy będą chcieli go lokować w rokujące przedsiębiorstwa.

Rządzący obiecują, że w ciągu najbliższych tygodni będzie prezentowany kolejny pakiet przepisów.

Podatki

W zakresie podatkowym Polski Ład także zakłada znaczące zmiany, z zapowiedzi wynika:

Uproszczenie systemu podatkowo-składkowego

  1. Płacenie podatku PIT dla wszystkich podatników rozpoczyna się od zarobków na poziomie 30 tys. zł rocznie (2,5 tys. zł miesięcznie).
  2. Bez PIT dla emerytur większości Polaków
  3. Bez PIT dla płacy minimalnej
  4. Niższe opodatkowanie klasy średniej
  5. Kwota wolna na europejskim poziomie

Podniesienie zarobków dla osób zarabiających do 6000 zł (ponad 65% wszystkich pracowników)

Na reformie mają skorzystać nawet pracownicy, którzy zarabiają powyżej średniej krajowej.

Zatrudnienie

  • wyrównanie form zatrudnieni  
  • aktywizacja zawodowa
  • stabilność zatrudnienia
  • zdolność kredytowa

Kto ma zyskać

90,6% emerytów – 3/4 nie zapłaci podatku PIT (9 na 10 emerytów zyskuje –  8,16 mln emerytów), 67,9% osób zatrudnionych na umowę o pracę – 8,32 mln osób, 40% osób prowadzących działalność gosp. – 0,5 mln działalności.

Kto straci

Natomiast z wyliczeń przedstawianych przez niezależnych ekspertów wynika, że na proponowanych zmianach stracić mogą przedsiębiorcy zarabiający ponad 11 tys. zł, w tym opodatkowani podatkiem liniowym.

Firmy rozliczające się według skali, to te o dochodach miesięcznych brutto do 6 tys. zł zasadniczo zyskają, zapłacą łącznie mniejsze daniny niż obecnie. Przy dochodach w przedziale 6–10 tys. zł trzeba się liczyć z niewielką podwyżką zobowiązań podatkowych oraz składkowych. Dla osób zarabiających najwięcej, o dochodach powyżej 11 tys. zł zmiana będzie już znacząca, wartość płaconych składek i podatków może wzrosnąć o 35 proc. Te kalkulacje pozostają aktualne dla całej grupy prowadzących działalność, gdyż próg opłacalności korzystania z liniowego PIT wynosi właśnie ok. 11 tys. zł.

Potencjalna korzyść dla osób rozliczających się wg. skali podatkowej o niższych niż 6 tys. zł dochodach wynika z tego, że będą one mogły korzystać z podwyższonej kwoty wolnej do 30 tys. zł, co z nadwyżką rekompensuje wzrost składki zdrowotnej.

Zespół TAX-NET SA