Będzie nowa ustawa o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym

Rząd przyjął w tym tygodniu projekt nowej ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym. Przepisy mają zostać dostosowane do prawa unijnego, w tym zmian w ramach tzw. pakietu mobilności I. Projektodawcy wskazują, że chodzi głównie o ułatwienie poprawy warunków pracy kierowców i warunków prowadzenia działalności przez firmy transportowe. Pakiet zmian obejmuje również kwestie dotyczące składek i podatków.

„Rząd, wprowadzając rozwiązania dotyczące delegowania kierowców na terytorium Polski, chce przede wszystkim chronić krajowy rynek przed nieuczciwą konkurencją przewoźników drogowych z innych unijnych państw oraz spoza UE. Ponadto, poprzez uproszczenie obsługi administracyjnej, dotyczącej rozliczania kierowców w polskich firmach transportowych, nowe przepisy poprawiają sytuację krajowych przewoźników, którzy delegują kierowców za granicę, jak i samych kierowców” – czytamy w komunikacie rządu.

Nowe regulacje będą dotyczyć m.in. przewoźników drogowych mających siedzibę w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej albo w państwie trzecim, którzy kierują tymczasowo – w związku z realizacją usług transportu drogowego – kierowców (pracowników) do pracy na terytorium Polski.

Przewoźnicy z innego kraju UE zostaną zobowiązani do zgłoszenia kierowcy (najpóźniej w momencie rozpoczęcia delegowania), przy użyciu specjalnego serwisu internetowego – interfejsu publicznego, połączonego z systemem wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI). Kierowca ma przy tym dysponować określonymi dokumentami w formie papierowej lub elektronicznej. W przypadku przewoźników z państw trzecich konieczne będzie natomiast zgłoszenie danego kierowcy bezpośrednio do Państwowej Inspekcji Pracy oraz wyposażenie go w papierowe potwierdzenie delegowania, które będzie okazywane w czasie kontroli drogowej.

W ramach systemu kontroli delegowania kierowców na terenie Polski prowadzone będą kontrole drogowe (Inspekcja Transportu Drogowego) oraz kontrole prawidłowości delegowania i warunków zatrudnienia (PIP).

„Nowe przepisy regulują ponadto kwestie dotyczące wynagradzania kierowców, którzy wykonują międzynarodowe przewozy drogowe. Rozwiązania są oczekiwane przez polską branżę transportu drogowego, ponieważ dotyczą uproszczenia systemu naliczania podstawy wymiaru składek ZUS oraz podatku PIT dla tych kierowców” – wskazuje rząd.

Projektodawcy zapowiadają ujednolicenie systemu naliczania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne (ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) i wysokości zaliczek na podatek dochodowy kierowców. W ramach ujednolicenia stawki diety zagranicznej dojdzie do wprowadzenia tzw. wirtualnej diety, co ma ułatwić sposób rozliczania ulg odnoszących się do naliczania podstawy wymiaru składek i PIT dla kierowców w międzynarodowym transporcie.

Wprowadzenie zmian przewiduje – przygotowany w Ministerstwie Infrastruktury – projekt ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym. Projekt został przyjęty przez rząd 23 maja 2023 r.

Nowe przepisy wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Z projektem ustawy można się zapoznać tutaj.