Jeśli usługi bezpłatnego ładowania samochodu są dostępne dla wszystkich klientów, nie muszą oni płacić podatku. Przychód z nieodpłatnych świadczeń w takim przypadku nie powstanie. Potwierdził to właśnie dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w oczekiwanej od dawna przez branżę e-pojazdów interpretacji. Zdaniem ekspertów, stanowisko skarbówki może mieć jeszcze szersze zastosowanie.

Gdy określone świadczenia (m.in. usługi bezpłatnego ładowania pojazdów z napędem elektrycznym przez czas nie dłuższy niż 30 minut) są z założenia bezpłatne dla wszystkich klientów, a nie jednostkowym przypadkiem stosowanym w stosunku do indywidualnego podmiotu, to wówczas nie powstaje przychód z nieodpłatnego świadczenia. Biorąc zatem pod uwagę przedstawiony we wniosku stan faktyczny i zdarzenie przyszłe oraz wskazane regulacje prawne, stwierdzić należy, że po stronie klientów nie powstaje przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a firma udostępniająca ładowanie nie jest zobowiązana do wystawienia informacji PIT-11. Do takiego wniosku doszedł dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w interpretacji nr 0113-KDIPT2-3.4011.117.2023.1.MS.

Nieodpłatne świadczenie to nie zawsze przychód do opodatkowania

[…]

Organ podatkowy, powołując się na wyrok TK z 8 lipca 2014 r. (sygn. akt K 7/13), który wskazuje na przesłanki powstania przychodu z nieodpłatnych świadczeń u pracowników, wywiódł, że jeśli opisane wyżej świadczenie jest kierowane do nieokreślonego kręgu osób, wówczas korzystający w ogóle nie osiąga przychodu. Nie jest wtedy spełniona przesłanka, zgodnie z którą osiągnięta korzyść (brak wydatku) powinna być wymierna i przypisana indywidualnie konkretnej osobie (jest ona dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).

– Argumentacja ta jest słuszna, gdyż trudno przypisać komuś oszczędności w wydatkach, jeśli określone świadczenie jest dostępne na rynku bezpłatnie. Stanowisko dyrektora KIS nie powinno więc dziwić, tym bardziej, że argument o ogólnej dostępności danego świadczenia był już wcześniej powoływany – komentuje Błażej Materna, konsultant w zespole doradztwa podatkowego w Grant Thornton.

Ładowanie samochodu a przychód w PIT – ważne stanowisko skarbówki

[…]

Piotr Prokocki, radca prawny, doradca podatkowy, szef praktyki podatkowej w kancelarii Penteris, ocenia, że interpretacja dyrektora KIS może znaleźć szerokie zastosowanie. – Analizowana sprawa dotyczyła wprawdzie usług bezpłatnego ładowania pojazdów przez czas nie dłuższy niż 30 minut. Uzasadnienie zaprezentowane przez dyrektora KIS ma jednak na tyle uniwersalny charakter, iż mogłoby również znaleźć zastosowanie dla usług, w przypadku których nie występuje tego rodzaju ograniczenie czasowe – przewiduje Piotr Prokocki.

źródło: prawo.pl