Obowiązkowe przesyłanie ustrukturyzowanych faktur za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur zostanie przesunięte. W projekcie ustawy procedowanym na następnych etapach pojawi się data 1 lipca 2024, a dla podatników zwolnionych z VAT 1 stycznia 2025. Faktury dla konsumentów zostaną z kolei całkowicie wyłączone z systemu.

Zmiany założeń KSeF zakładają:

– przesunięcie terminu wejścia w życie ustawy z 1 stycznia 2024 na 1 lipca 2024;

– wydłużenie o dodatkowe pół roku terminu na wdrożenie KSeF przez podatników zwolnionych podmiotowo z VAT (nowy termin to 1 stycznia 2025);

– wyłączenie z obowiązku KSeF faktur konsumenckich (B2C);

– wyłączenie z KSeF biletów spełniających formę faktury, w tym paragonów na autostradach płatnych;

– możliwość wystawiania faktur z kas fiskalnych oraz faktur uproszczonych w dotychczasowej formie do 31 grudnia 2024.

Dobrą informacją dla przedsiębiorców jest także decyzja Ministerstwa Finansów o łagodnym wejściu nowego obowiązku w życie. Oznacza to, że:

– jeśli przedsiębiorca będzie miał problem z wystawieniem faktury z powodu awarii systemu, będzie mógł wystawić fakturę offline poza KSeF, a następnie dostarczyć ją do systemu w ciągu 24 godzin;

– ewentualne sankcje będą bardziej liberalne i będą nakładane dopiero od 1 stycznia 2025.

Wyłączenie z systemu KSeF faktur dla konsumentów oznacza, że KSeF będzie obowiązkiem wyłącznie w transakcjach zawieranych między przedsiębiorcami (B2B).