Od 17 stycznia 2023 roku nastąpi zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych – samochodów, motocykli i motorowerów – używanych przez pracowników do celów służbowych.
Nowa treść rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. która będzie obowiązywać od 17 stycznia 2023 r.
§ 2. Koszty używania pojazdów do celów służbowych pokrywa pracodawca według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, które nie mogą być wyższe niż:
1) dla samochodu osobowego:
a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm 0,89 zł,
b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm– 1,15 zł;
2) dla motocykla – 0,69 zł;
3) dla motoroweru – 0,42 zł.”.