Dokonanie na rzecz żony darowizny samochodu osobowego po upływie 6 miesięcy od wykupu samochodu osobowego z leasingu i wycofaniu samochodu z działalności na cele prywatne nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z darowizną tego samochodu przedsiębiorca nie będzie działał w charakterze podatnika VAT, lecz dokona zarządu majątkiem osobistym. Tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.

Z wnioskiem o interpretację zwrócił się przedsiębiorca, który w grudniu 2020 r. zawarł umowę leasingu operacyjnego, dotyczącą samochodu osobowego, wykorzystywanego do celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Czynsze leasingowe księgowane były w kwocie netto, powiększone o 50% nieodliczonego podatku VAT. Pozostałe 50% kwoty VAT było odliczone jako VAT naliczony. W kwietniu 2022 r. zawiesił działalność gospodarczą. Przedsiębiorca zamierza zakończyć działalność po wcześniejszym wykupie przedmiotu leasingu. Samochód zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych, jego nabycie będzie stanowiło koszty uzyskania przychodów. Nabycie pojazdu będzie związane z działalnością opodatkowaną tym samym będzie miał prawo do odliczenia podatku z faktury dokumentującej wykup samochodu.

Przedsiębiorca chciał wiedzieć, czy dokonanie darowizny samochodu na rzecz jego żony po upływie 6 miesięcy od wykupu samochodu osobowego od leasingodawcy z przeznaczeniem na cele prowadzonej działalności i następnie wycofanie samochodu na cele prywatne, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT. Jego zdaniem – nie.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko przedsiębiorcy za nieprawidłowe w części dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług wycofania samochodu osobowego z działalności gospodarczej na cele prywatne i prawidłowe w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania w formie darowizny ww. samochodu na rzecz jego żony.

(…)

Wycofanie samochodu osobowego z działalności gospodarczej, przez przedsiębiorcę jako czynnego podatnika podatku od towarów i usług, podlega opodatkowaniu tym podatkiem zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy. Samochód zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz przedsiębiorcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem samochodu osobowego. W rezultacie wycofanie samochodu osobowego z działalności gospodarczej na cele prywatne, stanowić będzie czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 7 ust. 2 ustawy.

(…) należy stwierdzić, że nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług ten, kto jako osoba fizyczna dokonuje jednorazowych lub okazjonalnych transakcji, za które nie jest przewidziana ściśle regularna zapłata oraz nie prowadzi zorganizowanej, czy zarejestrowanej działalności gospodarczej. Dokonywanie określonych czynności poza sferą prowadzonej działalności gospodarczej, również nie pozwala na uznanie danego podmiotu za podatnika w zakresie tych czynności.

(…)

Zatem stwierdzić należy, że planowane dokonanie na rzecz żony darowizny samochodu osobowego po upływie 6 miesięcy od wykupu samochodu osobowego i wycofaniu samochodu z działalności na cele prywatne nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z darowizną tego samochodu przedsiębiorca nie będzie działał w charakterze podatnika, w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, lecz dokona on zarządu majątkiem osobistym.

 

Źródło: podatki.biz