Ustawa o fundacji rodzinnej została przyjęta przez Sejm. Zmiany obejmą też podatki.

Sejm przyjął ustawę o fundacji rodzinnej, która ma ułatwić zachowanie ciągłości firm i utrzymanie majątku rodzinnego w jednych rękach. Założenie fundacji i przekazanie do niej majątku nie będzie podlegać opodatkowaniu, ale z kolei środki przekazywane beneficjentom zostaną objęte zryczałtowanym podatkiem CIT w wysokości 15 proc. Nowe regulacje wejdą w życie w roku 2023.

W założeniu instytucja fundacji rodzinnej ma chronić majątek firmy przed rozdrobnieniem oraz zarządzać nim i zapewniać środki utrzymania fundatorowi i członkom jego rodziny. W praktyce fundatorem, czyli założycielem takiej fundacji, będzie mogła być tylko osoba fizyczna, podczas gdy beneficjentami będą mogły być osoby fizyczne i organizacje pozarządowe.

Z tego typu rozwiązań korzystają największe europejskie i światowe firmy rodzinne. Czas na rodzime przedsiębiorstwa. Dzięki fundacji rodzinnej chcemy zachęcić przedsiębiorców do planowania wielkopokoleniowej sukcesji firm. Przyczyni się to do rozwoju biznesu, ale i utrzymania miejsc pracy – mówi szef resortu rozwoju i technologii, Waldemar Buda.

Zgodnie z nowymi regulacjami, fundacja rodzinna będzie działać w celu określonym przez fundatora, a najczęściej ma to być zapewnienie nieprzerwanego działania danej firmy i zapewnienie środków do życia dla członków najbliższej rodziny. Co ważne, fundusz założycielski będzie musiał wynosić co najmniej 100 tys. zł. Do fundacji można będzie wnosić też dowolne składniki majątkowe. Co istotne, fundacja uzyska możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, w tym polegającej m.in. na obrocie majątkiem.

Ustawa zostanie uzupełniona o szczegółowe przepisy podatkowe. Samo założenie fundacji i przekazanie do niej majątku będzie zwolnione z podatku. Fundacja zapłaci zryczałtowany podatek CIT (15 proc.) od środków przekazywanych beneficjentom. Beneficjenci będący najbliższą rodziną fundatora będą z kolei zwolnieni z PIT, a w pozostałych sytuacjach obowiązywać ma podatek PIT w wysokości 15 proc. W przypadku organizacji pozarządowych zasady będą takie jak dotychczas.

Zmiany wprowadza ustawa z dnia 14 grudnia 2022 r. o fundacji rodzinnej. Obecnie nad ustawą pracuje Senat.

Nowe przepisy wejdą w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Zespół TAX-NET SA