Wygląda na to, że Polski Ład czekają kolejne zmiany. Ministerstwo Finansów przeprowadziło konsultacje z przedstawicielami księgowych, doradców podatkowych, pracodawców, przedsiębiorców, a także z organizacjami pozarządowymi, organizacjami reprezentującymi samotnych rodziców i dostawcami oprogramowania.

Efektem konsultacji są kolejne zmiany, które mają z jednej strony zmniejszyć wysokość podatków, a z drugiej zapewnić przewidywalność rozliczeń podatkowych. Wśród nich warto wymienić m.in. możliwość powrotu na skalę podatkową przez tych przedsiębiorców, którzy na początku roku wybrali  ryczałt lub podatek liniowy.

Wcześniej potwierdzono takie zmiany jak m.in.:

– likwidacja ulgi dla klasy średniej
– 12% PIT
– 30 tys. zł kwoty wolnej od podatku
– 120 tys. zł progu podatkowego
– przywrócenie wspólnego rozliczenia z dzieckiem dla samotnych rodziców

Źródło: KPRM