W Ministerstwie Finansów trwają prace nad nowelizacją polskiego ładu tzw. Polski Ład 2.0.  

Głównym celem projektowanych rozwiązań jest ulepszenie i uproszczenie systemu podatkowego oraz zapewnienie jego stabilności na kolejne lata podatkowe. 

Projekt Polskiego Ładu 2.0 to także zmiany dla przedsiębiorców. 

Ministerstwo Finansów doszło do wniosku, że część przedsiębiorców będzie mogła odliczyć w pewnej części składkę na ubezpieczenie zdrowotne a podatnicy opodatkowani na zasadach ogólnych zapłacą niższy podatek dochodowy. 


Obniżka podatku dochodowego

Planowane jest obniżenie stawki PIT z 17% do 12% dla wszystkich podatników rozliczających się według skali podatkowej. Obniżenie stawki podatku będzie szło w parze z likwidacją tzw. ulgi dla klasy średniej, która okazała się najbardziej krytykowanym i skomplikowanym rozwiązaniem Polskiego Ładu. 

Bez zmian pozostaną:

  • kwota wolna 30.000 zł,
  • drugi próg podatkowy (32%) od kwoty dochodu 120.000 zł.

 

Odliczenie zapłaconych składek zdrowotnych dla karty podatkowej, ryczałtu i podatników podatku liniowego

Podatek liniowy

Ministerstwo Finansów proponuje pomniejszenie dochodu o zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzonej działalności oraz za osoby współpracujące do limitu 8700 zł tych składek.

Uwaga! Mowa jest o odliczeniu kwoty 8700 zł od dochodu, co realnie oznacza oszczędność w skali roku na poziomie maksymalnie 1653 zł. Stanowi to miesięczną oszczędność w podatku PIT w wysokości ok. 138 zł.             


Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 

Dla podatników zryczałtowanego podatku dochodowego proponuje się pomniejszenie przychodu o 50% zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu działalności opodatkowanej ryczałtem oraz za osoby współpracujące.

Uwaga! Tu także zostało zaproponowane inne rozwiązanie niż przedsiębiorcy stosowali w latach poprzednich. Do końca 2021 r. składki na ubezpieczenia zdrowotne odliczane były od podatku. Aktualnie zaś, pada propozycja odliczenia od przychodu co oznacza realnie dużo niższe korzyści finansowe.             

Według danych Ministerstwa Finansów 50% podatników zryczałtowanego podatku dochodowego miało przychód poniżej 53.000 zł. Ta grupa uzyskałaby maksymalną roczną korzyść wg obliczeń Ministerstwa od 181 zł do 847 zł w zależności od stosowanej stawki podatkowej.


Karta podatkowa

Dla podatników opodatkowanych w formie karty podatkowej Ministerstwo Finansów proponuje pomniejszenie podatku płaconego w formie karty podatkowej o 19% zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne w związku z prowadzoną działalnością opodatkowaną kartą podatkową.

Podatnicy opodatkowani kartą podatkową płacą stałą miesięczną stawkę ubezpieczenia zdrowotnego – 270,90 zł. W skali roku daje to sumę 3250,80 zł. Z tego do odliczenia ma pozostawać 19% – zatem maksymalna korzyść z odliczenia NFZ dla przedsiębiorców na karcie podatkowej to ok. 618 zł rocznie.


Ministerstwo planuje wprowadzić te zmiany do porządku prawnego od 1 lipca 2022 r. Jednakże, co istotne przepisy mają objąć przychody/dochody uzyskane w całym 2022 r., a nie tylko uzyskane w drugim półroczu 2022 r. Innymi słowy, niejako nowelizacja będzie obowiązywała wstecz. Niestety, patrząc na dane kwotowe i realne korzyści z planowanych zmian – nie sposób oprzeć się wrażeniu, że pod względem finansowym to tylko kosmetyka. Wysokość odliczenia pozostawać będzie na niewspółmiernie niskim poziomie w stosunku do wysokości regulowanych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

O postępach prac nad nowelizacją przepisów będziemy Państwa na bieżąco informować. 


Podstawa prawna:

  • projekt ustawy z 24.03.2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Zespół TAX-NET SA