Zgodnie ze zmianami jakie mają być wprowadzone projektem Polski Ład, rozliczanie składek zdrowotnych od osób współpracujących z przedsiębiorcami będzie dokonywane na innych, mniej korzystnych zasadach. Od 2022 roku przedsiębiorca zapłaci więcej za osobę współpracującą w firmie, nie będzie też odliczenia składki zdrowotnej od podatku.

Na podstawie przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych osobami współpracującymi są przede wszystkim małżonek, dzieci oraz rodzice, czyli członkowie najbliższej rodziny, którzy pozostają z przedsiębiorcą we wspólnym gospodarstwie domowym i pomagają w prowadzeniu działalności gospodarczej. Składka zdrowotna za osobę współpracującą jest obowiązkowa i obecnie wynosi 381,81 zł miesięcznie, z czego większość przedsiębiorca odlicza od podatku. Odliczeniu nie podlega jedynie około 53 zł miesięcznie, czyli około 600 zł w skali roku.

Jak zakłada się w projekcie dotyczącym Polskiego Ładu od przyszłego roku składka zdrowotna za osoby współpracujące wyniesie 9% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z czwartego kwartału poprzedniego roku. W 2021 r. kwota bazowa to 5656,51 zł, można się spodziewać, że w przyszłym roku kwota ta będzie wyższa. Uwzględniając te wartości, od 2022 r. miesięczna składka zdrowotna może wynieść powyżej 500 zł. Zatem składka zdrowotna wzrośnie ale to nie koniec złych informacji, dodatkowo przedsiębiorca nie będzie mógł jej odliczyć od podatku dochodowego, czyli koszt składki obciąży bezpośrednio przedsiębiorcę. Przez to przedsiębiorca, który ubezpiecza osobę współpracującą, od przyszłego roku tylko z tytułu zmian w zakresie składki zdrowotnej dotyczącej osób współpracujących, będzie miał realnie wyższe koszty prowadzenia biznesu o około 6 tys. zł rocznie od każdej osoby ubezpieczonej.