Szanowni Państwo

Ostatecznie Sejm zaakceptował poprawki do Polskiego Ładu zgłoszone w komisji finansów publicznych. Zmiany są korzystne dla osób prywatnych oraz firm, które zajmują się wynajmem nieruchomości mieszkalnych.

Podatnicy osiągający w 2022 r. przychody z tzw. najmu prywatnego, mogą stosować zasady opodatkowania tych przychodów obowiązujące na dzień 31 grudnia 2021 r. Czyli osoby takie mogą rozliczać się na zasadach ogólnych tj. wg skali podatkowej albo ryczałtem. Te dwie formy opodatkowania, zgodnie z projektem ustawy, mają być zachowane przez 2022 r.

Ponadto zakaz rozliczania zakupu nieruchomości mieszkalnych w kosztach poprzez amortyzację, który będzie dotyczył zarówno najmu prywatnego jak i firm, został przesunięty o rok. Co oznacza, że podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych i podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mogą, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2022 r., zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych będących odpowiednio budynkami mieszkalnymi, lokalami mieszkalnymi stanowiącymi odrębną nieruchomość, spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego lub prawem do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, jednakże pod warunkiem, że zostały one nabyte lub wytworzone przed dniem 1 stycznia 2022 r.

Projekt ustawy będzie procedowany w Senacie, zatem ostateczny kształt przepisów może jeszcze ulec zmianom.

Zespół TAX-NET SA