Księgi rachunkowe

Zapewniamy rzetelne usługi księgowe w Katowicach, Zabrzu i Mikołowie. Pomagamy w określaniu wysokości przychodów i kosztów, stanu majątkowego, źródeł finansowania majątku, zobowiązań lub wynagrodzeń pracowników. Zaufaj naszym specjalistom, aby zyskać pełną kontrolę nad finansami swojej firmy. Pełna księgowość pomoże Ci poznać pełny obraz sytuacji finansowej Twojej firmy. Zlecając nam usługi księgowe zyskasz gruntowną wiedzę na temat procesów gospodarczych w przedsiębiorstwie — wysokości przychodów i kosztów, stanu majątkowego, źródła finansowania majątku, informacji o zobowiązaniach, czy wynagrodzeniach pracowników.

Dzięki temu zyskasz większą kontrolę nad wydatkami i budżetem przedsiębiorstwa. Prowadzenie pełnej księgowości to zajęcie skomplikowane oraz wymagające wiedzy i doświadczenia, dlatego warto, aby zajął się tym specjalista. Zaufaj nam powierzając księgi rachunkowe i sprawy finansowe swojej firmy naszym księgowym.

Zapewniamy obsługę księgową firm na najwyższym poziomie. W pełni pomożemy Ci w prowadzeniu księgowości. Zajmujemy się rejestracją lub aktualizacją danych podmiotów gospodarczych. Specjalnie dla Twojej firmy opracujemy plan kont i polityki rachunkowości, które będą dostosowane do potrzeb jednostki. Możesz liczyć na nasze wsparcie w kontaktach z instytucjami — będziemy reprezentować Twoją firmę przed organami kontroli skarbowej oraz współpracować z biegłym rewidentem podczas badania sprawozdań.

Nasze usługi księgowe

Prowadzimy księgi główne i księgi pomocnicze

Prowadzimy także ewidencję środków trwałych i bieżącą ewidencję operacji gospodarczych.

Przygotowujemy rozliczenia

Przygotowujemy miesięczne rozliczenia podatkowe, deklaracje podatkowe oraz wymagane przepisami prawa struktur JPK (JPK_V7M, JPK_V7K, JPK_KH, CIT, PIT).

Sporządzamy dokumenty

Sporządzamy wnioski kredytowe, okresowe informacje (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie nierozliczonych rozrachunków).

Przygotowujemy sprawozdania i raporty

Sporządzamy roczne sprawozdania finansowe i sprawozdania dla zewnętrznych instytucji takich jak GUS, NBP, banki. Zajmujemy się także okresowymi raportami przystosowanymi do potrzeb organów zarządzających oraz właścicieli.

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy
w prowadzeniu rozliczeń i ewidencji?
Skontaktuj się z nami!