Paweł Głośny

Prezes zarządu

Absolwent KUL. Od roku 2008 prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług prawniczych. Od roku 2009 r. związany z grupą TAX-NET. W 2013 r. uczestniczył w procesie połączenia Spółki zależnej TAX-NET S.A. – LAURUS sp. z o.o. ze spółką matką. Od 2015 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu TAX-NET S.A.

W okresie ostatnich trzech lat był członkiem organu zarządzającego w spółce SQ3 PARTNERS POLAND sp. z o.o. oraz prokurentem Spółki KYP.AI sp. z o.o.