Jak wynika z interpretacji wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, wydatek poniesiony przez spółkę na składki na ubezpieczenie na życie dla członka zarządu stanowi koszty uzyskania przychodu.

Spółka, zajmująca się tłumaczeniami przysięgłymi oraz zarządzaniem projektami miała w tej sprawie wątpliwości, dlatego wystąpiła z wnioskiem o interpretację do KIS. Jej zarząd jest jednoosobowy, a prezes jest jedyną osobą uprawnioną do realizacji tłumaczeń przysięgłych. Specyfika działalności spółki wymusza częste podróże służbowe, w tym spotkania w zakładach karnych, z osobami na których ciążą zarzuty popełnienia przestępstw.

KIS jednoznacznie wskazał, że w analizowanym przypadku koszt poniesiony na zakup polisy jest związany pośrednio z działalnością prowadzoną przez spółkę. Ponadto poniesiony został w celu zapewnienia członkowi zarządu bezpieczeństwa w razie wypadku podczas wykonywania czynności służbowych. Zatem, co do zasady, wykupione ubezpieczenie może być uznane za wydatek poniesiony w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów.

Wątpliwość spółki wynikała z faktu, że członek zarządu jest równocześnie udziałowcem spółki. Tutaj konieczna była analiza wydatków w kontekście postanowień art. 16 ust. 1 pkt 38 ustawy o CIT, mówiącego o tym, że wydatki związane z dokonywaniem jednostronnych świadczeń na rzecz wspólników lub członków spółdzielni niebędących pracownikami, nie są uznawane za koszty uzyskania przychodów.

Zdaniem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, w omawianym przypadku przepis ten nie znajduje jednak zastosowania, a wypłacanych na rzecz udziałowca świadczeń nie można nazwać jednostronnymi ze względu na fakt, że dotyczą one pełnienia przez niego funkcji w organie zarządzającym, wykonawczym, oraz wykonywania na rzecz spółki określonych czynności wynikających z pełnionej funkcji. 

Podsumowując, ubezpieczenie na życie dla członka zarządu można z powodzeniem potraktować jako koszt spółki.

Opracowanie na podstawie podatki.biz

Pełna treść interpretacji: Interpretacja indywidualna z 2 marca 2023 r., sygn. 0114-KDIP2-2.4010.1.2023.1.AS – Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej