Halina Głośna

Doradca podatkowy

Od 1993 roku, zajmuje się problematyką podatkową jako właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, następnie jako współwłaściciel spółki doradztwa podatkowego. Posiada doświadczenie w rozwiązywaniu problemów podatkowych, występujących w małych i średnich podmiotach gospodarczych. Jest ekspertem z zakresu problematyki prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, powiązań tych dziedzin oraz ich wpływu na kształtowanie sytuacji prawno-podatkowej poszczególnych adresatów norm prawa. W powyższym zakresie odpowiada także za kontakty z organami podatkowymi i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Posiadając duże doświadczenie w pełnieniu funkcji w organach spółek kapitałowych, dzieli się nim, doradzając podmiotom kapitałowym w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, nadzorując przekształcenia, fuzje i połączenia.

Absolwentka Politechniki Śląskiej o specjalizacji organizacja i zarządzanie przemysłem. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu gospodarki samorządu terytorialnego i prawa podatkowego na SGH w Warszawie oraz rachunkowości na WSB w Poznaniu. Aktywnie uczestniczyła w tworzeniu zrębów samorządu terytorialnego jako Sekretarz Gminy Wyry w latach 1991-1995. Była również radną Gminy Mikołów, w latach 1994-1998 oraz 2002-2006.

Jako doradca podatkowy specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem od osób fizycznych, podatkiem od towarów i usług, zagadnieniami dotyczącymi kontroli i postępowania podatkowego.