Andrzej Garbula

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy, wpis nr 10593, posiada wykształcenie z zakresu finansów i rachunkowości, ukończył podyplomowe studia w zakresie prawa podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w rozwiązywaniu problematyki podatkowej występującej w dużych i średnich podmiotach gospodarczych (spółki akcyjne, spółki z o.o.), doradza w sprawach podatkowych spółkom kapitałowym, odpowiada także za ich kontakty z organami podatkowymi i skarbowymi, reprezentuje podatników przed sądami administracyjnymi, specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem od towarów i usług, podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Autor i współautor książek o tematyce podatkowej oraz publikacji w Rzeczypospolitej Dobra Firma.