Reprezentacja przed instytucjami

W trosce o czas naszych Klientów przygotowaliśmy usługę reprezentacji. Klient, który zdecyduje się na powierzenie nam swoich spraw ogranicza ilość czasu spędzonego w urzędach do minimum. Jesteśmy profesjonalnymi pełnomocnikami w sądach administracyjnych i w postępowaniach egzekucyjnych.

W ramach usługi oferujemy:

  • reprezentowanie Klienta podczas kontroli skarbowych
  • występowanie w postępowaniach
  • przygotowanie skarg do WSA i NSA
  • przygotowywanie odpowiedzi na pisma
  • stałe konsultacje odnośnie prowadzonych spraw

Postępowania sądowo-administracyjne

Jedną z usług szeroko rozumianego doradztwa podatkowego proponowanego przez naszą Spółkę jest zapewnienie podatnikom należytej staranności działania w trakcie kontroli i postępowań podatkowych. Usługa ta nie jest skierowana wyłącznie do przedsiębiorców, z którymi mamy jakiekolwiek stałe związki, a do wszystkich, ze szczególnym naciskiem na grupę pozbawioną wyspecjalizowanych służb podatkowych. Uchybienia formalne, brak wiedzy, co do sposobu prezentacji dokumentacji i najzwyklejszy strach przed kontrolą powodują czynienie ewidentnych błędów przez podatników, co niestety często jest wykorzystywane przez kontrolujących.

Profesjonalne zastępstwo na tym etapie występowania przed organami skarbowymi, czy podatkowymi pozwala na obniżenie kosztów postępowania w ogóle i umożliwia szybsze podejmowanie decyzji w zakresie stosowania drogi odwoławczej.
Praktyka pokazuje, że podatnicy korzystają z pomocy doradców podatkowych, radców prawnych, czy adwokatów dopiero w ostatnich fazach postępowania podatkowego lub też dopiero w postępowaniu sądowo-administracyjnym. Takie działania są zwykle działaniami spóźnionymi, choć zgodnie z powiedzeniem lepiej późno, niż wcale, również mają szansę powodzenia. Doradcy podatkowi naszej Spółki specjalizują się z sukcesami w działaniach związanych z drogą odwoławczą od decyzji organów pierwszej instancji, jak również z reprezentowaniem podatników w sporach podatkowych przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i w drodze kontroli sądowo-administracyjnej przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Grażyna Nelip
tel. kom: +48 509 138 275
e-mail: g.nelip@doradztwo.tax-net.pl