Podmioty powiązane

Dokumentacja cen transferowych

Na podstawie ustaw dotyczących podatków dochodowych podatnicy zobowiązani są od 2001 roku posiadać poprawną, aktualną i zgodną ze stanem faktycznym dokumentację podatkową dotyczącą cen transferowych.

Problematyka cen transferowych związana jest z wieloma aspektami działalności firmy. Wybór optymalnego rozwiązania w tym zakresie wymaga szczegółowej analizy zdarzeń gospodarczych nie tylko od strony finansowej i podatkowej, ale przede wszystkim od strony uwarunkowań gospodarczych i celów biznesowych. Staramy się właśnie w ten sposób postrzegać zagadnienia cen transferowych.

Dla firm realizujących transakcje z podmiotem powiązanym sporządzanie dokumentacji oznacza stały element ich obowiązków w zakresie podatków.
Podatnicy są obowiązani do przedłożenia dokumentacji cen transferowych, na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej, w terminie 7 dni od dnia doręczenia żądania tej dokumentacji przez te organy.

Oferujemy:

  • sporządzanie dokumentacji cen transferowych
  • analizę cen transferowych przez  badanie transakcji porównywalnych („benchmarking study”)
  • analizę i ocenę dokumentacji przygotowanych przez Klientów pod kątem zgodności z wymogami prawnymi
  • dokumentowanie transakcji związanych z nabyciem usług niematerialnych (tworzenie tzw. „defense file”)
  • analizę i ocenę ryzyka cen transferowych, analizę umów pod kątem ich zgodności z prawem podatkowym dotyczącym cen transferowych, przeglądy w zakresie cen transferowych

Grażyna Nelip
tel. kom: +48 509 138 275
e-mail: g.nelip@doradztwo.tax-net.pl