Audyt podatkowy

Słowo audyt kojarzone jest najczęściej z księgowością, z badaniem sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa. Tymczasem audyt podatkowy to kompleksowy przegląd ksiąg handlowych firmy pod kątem ich zgodności z obowiązującym prawem. Badamy prawidłowość rozliczeń podatkowych oraz sposób ich dokumentacji.

W przypadku przeprowadzanych przez naszą Spółkę audytów podatkowych mamy do czynienia ze swoistą kontrolą podatkową, która nie kończy się postępowaniem podatkowym i wymiarem podatku wraz ze wszystkimi tego dolegliwościami, a sprowadza się do identyfikacji ryzyk podatkowych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wskazujemy je i zalecamy dalsze postępowanie naprawcze, jak również wytyczamy przyszłe drogi postępowania. Raport audytu nie jest dokumentem, nad którym służby księgowo-podatkowe firmy spędzają tygodnie, by go rozszyfrować; raport ten zawiera bezpośrednie i zwięzłe odniesienia do zaistniałego stanu faktycznego wraz z konkretnymi zaleceniami.

Usługa audytu zawiera między innymi:

  • analizę obciążeń podatkowych,
  • kontrolę prawidłowości rozliczeń podatkowych,
  • wskazanie rozwiązań zmierzających do usunięcia błędów oraz sposobów uniknięcia ich w przyszłości,
  • propozycje działań umożliwiających minimalizację obciążeń podatkowych oraz negatywnych skutków finansowych stwierdzonych nieprawidłowości
  • propozycje dokonania optymalizacji podatkowych

Audyt obejmuje dowolny zakres czasowy działania przedsiębiorstwa. Może on uwzględniać ocenę w zakresie wszystkich podatków występujących w firmie, a może dotyczyć wyłącznie jednego z nich, np.: podatku dochodowego. Raport jest wiążący w zakresie stanu prawnego obowiązującego w okresie występowania badanych zdarzeń gospodarczych, w okresie przeprowadzania badania lub/i w okresach po zmianie stanu prawnego i oddaniu raportu – wg uzgodnień ze zleceniodawcą. Usługi audytu świadczymy na terenie całej Polski.

Grażyna Nelip
tel. kom: +48 509 138 275
e-mail: g.nelip@doradztwo.tax-net.pl