Nasi Doradcy

PerfectShot.pl IMG_3444 maleGrażyna Nelip

Absolwentka podyplomowych studiów w zakresie podatków i księgowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Ukończyła Europejskie Prawo Spółek w SGH w Warszawie. Posiada wpis na listę Min.Fin doradców podatkowych oraz licencje do usługowego prowadzenia ksiąg. Przez wiele lat członek zarządu oraz prezes spółki doradztwa podatkowego GRNB-PARTNER sp z o.o. Była jednym z twórców fuzji ze spółką doradztwa podatkowego TAX-NET sp z o.o.

Aktualnie członek Rady Nadzorczej w TAX-NET S.A. oraz prezes spółki doradztwa podatkowego TAX-NET DORADZTWO sp z o.o. Posiada 20 letnie doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego i świadczenia usług księgowych. W pracy zawodowej specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, kontrolnych i sądowo-administracyjnych w  zakresie podatku dochodowego i podatku VAT, prowadzi szkolenia podatkowe, autorka komentarzy prawa podatkowego w Gazecie Prawnej.

W latach poprzednich przewodnicząca Stowarzyszenia Doradców Podatkowych w Katowicach, członek Rady Konsultacyjnej Forum Doradców Podatkowych oraz członek Polskiego Instytutu Dyrektorów. Aktualnie członek komisji rewizyjnej Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Licencja doradcy podatkowego nr 02508.

PerfectShot.pl IMG_3600 maleHalina Głośna

Od 1993 roku zajmuje się problematyką podatkową jako właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, następnie jako współwłaściciel spółki doradztwa podatkowego. Posiada doświadczenie w rozwiązywaniu problemów podatkowych występujących w małych i średnich podmiotach gospodarczych. Jest ekspertem z zakresu problematyki prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, powiązań tych dziedzin oraz ich wpływu na kształtowanie sytuacji prawno-podatkowej poszczególnych adresatów norm prawa. W powyższym zakresie odpowiada także za kontakty z organami podatkowymi i zakładem ubezpieczeń społecznych. Jako doradca podatkowy specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem od osób fizycznych, podatkiem od towarów i usług, zagadnieniami dotyczącymi kontroli i postępowania podatkowego.
Absolwentka Politechniki Śląskiej o specjalizacji organizacja i zarządzanie przemysłem, ukończyła studia podyplomowe Gospodarka Samorządu Terytorialnego i Prawo Podatkowe na SGH w Warszawie oraz Rachunkowość na WSB w Poznaniu. Aktywnie uczestniczyła w tworzeniu zrębów samorządu terytorialnego jako Sekretarz Gminy WYRY w latach 1991-1995 oraz radna Gminy Mikołów w latach 1994-1998 oraz 2002-2006.
Posiadając duże doświadczenie w pełnieniu funkcji w organach spółek kapitałowych, dzieli się nim doradzając podmiotom kapitałowym w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, nadzorując przekształcenia, fuzje i połączenia.

Licencja doradcy podatkowego nr 06614.

PerfectShot.pl IMG_3579 maleMariusz Malesza

W latach 2006-2009 – Wiceprezes zarządu odpowiedzialny finanse i rozwój spółki. Współautor połączenia biura rachunkowego KLON z biurem rachunkowym SIMBA, którego wynikiem było powstanie spółki TAX-NET S.A. mającej na celu konsolidacje rynku usług księgowych.

Licencja doradcy podatkowego nr 05208

kowalczykEdward Kowalczyk

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Ukończył na tej uczelni również studia podyplomowe w zakresie rachunkowość. Od stycznia roku 1991 zajmuje się problematyką transformacji polskiego systemu podatkowego, pracując na stanowisku głównego specjalisty (konsultant ekonomiczno–podatkowy) w Federacji Związków Zawodowych Górników w Polsce.

W latach 1993 – 1995 pracuje w organach podatkowych na stanowisku komisarza skarbowego.

W październiku roku 1995 indywidualnie podejmuje działalność gospodarczą, organizując od podstaw Biuro Doradztwa i Usług Podatkowych ( BDiUP ) z dwoma oddziałami w miastach Bytom i Tarnowskie Góry, które prowadził do marca 2005 roku.

W marcu 2005 następuje połączenie biura rachunkowego SIMBA Sp. z o.o. z prowadzonym przez niego BDiUP – co stało się zaczątkiem powstałych w późniejszych latach spółek TAX-NET S.A. oraz TAX-NET DORADZTWO Sp. z o.o.

Aktualnie, w ramach świadczonych usług m. in. wspomaga i reprezentuje podatników w prowadzonych przez Urzędy Skarbowe postępowaniach podatkowych, w postępowaniach odwoławczych od decyzji, a także w postępowaniach przed sądem administracyjnym.

Licencja doradcy podatkowego nr 02965.

Licencja na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych Nr 33924/02.

PerfectShot_5997 maleAndrzej Garbula

Doradca podatkowy, wpis nr 10593, posiada wykształcenie z zakresu finansów i rachunkowości, ukończył podyplomowe studia w zakresie prawa podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Pełnił funkcję prezesa zarządu w spółce doradztwa podatkowego oraz funkcję dyrektora departamentu w jednej z czołowych spółek doradztwa podatkowego w kraju.

Posiada wieloletnie doświadczenie w rozwiązywaniu problematyki podatkowej występującej w dużych i średnich podmiotach gospodarczych (spółki akcyjne, spółki z o.o.), doradza w sprawach podatkowych spółkom kapitałowym, odpowiada także za ich kontakty z organami podatkowymi i skarbowymi, reprezentuje podatników przed sądami administracyjnymi, specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem od towarów i usług, podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Autor i współautor książek o tematyce podatkowej oraz publikacji w Rzeczypospolitej Dobra Firma.