Doradztwo podatkowe

Oferujemy kompleksowe doradztwo podatkowe polegające na:

  • Udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień w zakresie polskiego prawa podatkowego, dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od towarów i usług VAT, podatków lokalnych i innych.
  • Sporządzaniu zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie pomocy w tym zakresie,
  • Reprezentowaniu Klientów w postępowaniu przed organami podatkowymi we wszystkich instancjach
  • Doradzaniu w zakresie korzystania z funduszy unijnych oraz pomocy publicznej dla przedsiębiorców
  • Udzielaniu porad opinii i wyjaśnień oraz prowadzeniu rozliczeń innych niż podatki jak: należności publiczno-prawne (np: składki ZUS, ubezpieczenie społeczne, itd.)
  • Prowadzeniu ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielaniu pomocy w tym zakresie i innych czynnościach, na które zezwala ustawa o doradztwie podatkowym.
Grażyna Nelip
tel. kom: +48 509 138 275
e-mail: g.nelip@doradztwo.tax-net.pl